Przetargi :: infoArchitekta

MSM Energetyka - Mokotów

MSM Energetyka - MokotówTrwa przetarg na wyłonienie Generalnego Projektanta budynku w zabudowie wielorodzinnej z częścią usługowo-handlową i dwupoziomowym garażem wielostanowiskowym, z instalacjami wewnętrznymi, urządzeniami infrastruktury technicznej, elementami zagospodarowania terenu oraz placu budowy zlokalizowanego w Dzielnicy Mokotów w rejonie ulic Melomanów, Zwierzynieckiej i J. Nehru na działce ewidencyjnej nr 14 z obrębu 146505_8.0307. Zleceniodawca...

więcej

Przyziemia Zamku Kórnickiego

Przyziemia Zamku KórnickiegoKórnik: trwa przetarg na wykonanie robót konserwatorsko- budowlanych w przyziemiach Zamku Kórnickiego, siedzibie Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej. Etap I. Wykonanie robót konserwatorsko- budowlanych w przyziemiach Zamku Kórnickiego, siedzibie Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Kórnickiej. Etap I. W szczególności zakres prac obejmuje: Prace konserwatorsko-budowlane przy fundamentach i posadzkach...

więcej

Pałac w Pomianach

Pałac w PomianachTrwa przetarg nieograniczony na Remont Pałacu w Pomianach. Zakres rzeczowy : częściowe rozebranie wież - 3,76 m2 przemurowanie głowicy wież - 12,00 m wraz z wykonaniem obrzutki - 14,54 m2 wykonanie koron wież z blachy tytanowo-cynkowej wraz z ich zamontowaniem na głowicach wież - 6 szt. wykucie okien, osadzeniem nowych okien - 12 szt..  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

więcej

Prace konserwatorskie na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu

Prace konserwatorskie na Zamku w Golubiu-DobrzyniuGolub-Dobrzyń: trwa przetarg na prace konserwatorskie przypór i tynków wraz z naprawami profili przybudówki Anny Wazówny na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu. I. Prace budowlane : 1.odbudowa wraz z pracami naprawczymi 2 przypór ceglanych -zachodnio-południowej i zachodnio-północnej- wraz z zastąpieniem spoiny cementowej spoiną wapienną w zachodniej elewacji zamku 2.wymiana tynków przybudówki Anny Wazówny...

więcej

Przebudowa wybranych pomieszczeń Pałacu Prezydenckiego

Przebudowa wybranych pomieszczeń Pałacu PrezydenckiegoWarszawa: trwa przetarg na wykonanie projektu przebudowy wybranych pomieszczeń Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej - wielobranżowej dokumentacji projektowo - przetargowej w zakresie przebudowy wybranych pomieszczeń Pałacu Prezydenckiego w celu dostosowania do wymogów określonych w ekspertyzie technicznej...

więcej

Zamek górny w Iłży

Zamek górny w IłżyIłża: trwa przetarg na konserwację i zabezpieczenie murów zamku górnego w Iłży - etap I. Przedmiot zamówienia: Konserwacja i zabezpieczenie murów zamku górnego w Iłży - etap I obejmujący: 1. Zabezpieczenie murów wewnętrznych od strony dziedzińca; 2. Konserwacja i odtworzenie elementów z piaskowca. WADIUM Informacja na temat wadium: 4000,00...więcej

Projekt remontu i modernizacji Pałacu Staszica w Warszawie

Projekt remontu i modernizacji Pałacu Staszica w WarszawieWarszawa: trwa przetarg na wkonanie projektów architektoniczno-budowlanych remontu i modernizacji Pałacu Staszica w Warszawie. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie projektów architektoniczno-budowlanych remontu i modernizacji Pałacu Staszica w Warszawie w zakresie: Część I Kompletny projekt budowlano-wykonawczy remontu tarasów oraz pokrycia dachów...

więcej

Bastiony i program konserwatorski dla Parku Decjusza

Bastiony i program konserwatorski dla Parku DecjuszaKraków: trwa przetarg na opracowanie projektu odtworzenia bramy i mostu oraz dwóch bastionów po stronie wschodniej Willi Decjusza z programem konserwatorskim dla obiektu Park Decjusza w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi/ ul. 28 lipca 1943 roku. Znak sprawy 10/VI/2012. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych...


więcej

Konserwacja założeń pałacowo-parkowych w Świerklańcu

Konserwacja założeń pałacowo-parkowych w ŚwierklańcuŚwierklaniec: trwa przetarg na wykonanie modernizacji amfiteatru i mis basenowych fontann realizowana w ramach projektu Konserwacja zabytkowych założeń pałacowo-parkowych w Świerklańcu jako dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej. Zakres robót obejmuje modernizację pomieszczeń, zadaszenia, elewacji i sceny amfiteatru w zakresie zgodnym z projektem wykonanym przez pracownię...

więcej

Zamek w Liwie

Zamek w LiwieWęgrów: trwa przetarg na renowację elewacji Muzeum (Siedziby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie. Przedmiotem zamówienia jest renowacja elewacji Muzeum w Dworku Barokowym - siedzibie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie zlokalizowanego w miejscowości Liw dz. nr 969 gm. Liw polegającego na: naprawie murów, wymianie okien oraz wykonanie izolacji pionowej.więcej

Zamek w Gołuchowie

Zamek w GołuchowieTrwa przetarg na odnowienie i modernizację dziedzińca Zamku w Gołuchowie wraz z instalacją odprowadzania wody deszczowej. Zamek w Gołuchowie to wczesnorenesansowa murowana budowla o charakterze obronnym, kilkukondygnacyjna, wzniesiona na planie prostokąta, z basztami w każdym z narożników, która została wzniesiona w latach 1550-1560 dla Rafała Leszczyńskiego, starosty radziejowskiego...więcej

Witraże w Pałacu Lurkensa

Witraże w Pałacu LurkensaŁódź: trwa przetarg na renowację zabytkowych witraży w Pałacu Lurkensa przy al. Kościuszki 33/35 w Łodzi. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.bip. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.więcej

Zamek Biskupów Warmińskich

Zamek Biskupów WarmińskichTrwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachów i więźb dachowych skrzydeł i wież Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Zakres prac: wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej z inwentaryzacją zniszczeń i uszkodzeń wiązarów oraz rozpoznaniem przyczyny pęknięć podokapowej partii murów skrzydła północnego, b) wykonanie ekspertyzy mykologicznej wraz z badaniami...


więcej

Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele św. Jana w Gdańsku

Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele św. Jana w GdańskuGdańsk: trwa przetarg na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła św. Jana w Gdańsku - część 1: Epitafium T. Moviusa oraz zwieńczenie Stalli Snycerzy. Przedmiot zamówienia obejmuje prace konserwatorskie i restauratorskie mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie zabytkowej substancji, zahamowanie procesów ich destrukcji, wyeksponowanie wartości estetycznych...

więcej

Dokumentacja techniczna Zamku Ujazdowskiego

Dokumentacja techniczna Zamku UjazdowskiegoWarszawa: trwa przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej Zamku Ujazdowskiego.  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac. Inwentaryzacja architektoniczno budowlana Zamku Ujazdowskiego dla potrzeb projektowych Zakres Rysunki w skali 1: 100 Rzuty: Piwnic, parteru. piętra pierwszego, piętra pierwszego na poziomie antresol, piętra drugiego, piętra...


więcej

«
»
«
»