Przetargi :: infoArchitekta

Przetarg na projekt i wykonanie rewitalizacji budynków "Uzdrowisko Busko - Zdrój"

Przetarg na projekt i wykonanie rewitalizacji budynków Uzdrowisko Busko - ZdrójWizytówką miasta i uzdrowiska są "Łazienki" obecnie Sanatorium "Marconi", które zajmuje centralne miejsce parku zdrojowego. Dziś "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. dysponuje ok. 1000 miejsc w sześciu obiektach sanatoryjnych i szpitalnych ("Marconi", "Mikołaj", "Willa Zielona", "Krystyna", "Oblęgorek") oraz Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny "Górka".

więcej

Przetarg na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego remontu Parku Jazdów w Warszawie

Przetarg na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego remontu Parku Jazdów w WarszawiePrzedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego niezbędnego do przeprowadzenia remontu Parku Jazdów w Warszawie

więcej

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji obiektu na potrzeby Archiwum Urzędu Miasta

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji obiektu na potrzeby Archiwum Urzędu MiastaPrzetarg na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji obiektu po zlikwidowanym gimnazjum nr 13 przy ul. Baczyńskiego w Bydgoszczy na potrzeby Bydgoskiego centrum monitoringu, Archiwum Urzędu Miasta Bydgoszczy, Siedziby Straży Miejskiej

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i częściowej przebudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i częściowej przebudowy siedziby Komendy Powiatowej PolicjiObiekt Komendy Powiatowej składa się z dwóch budynków (A i B) połączonych ze sobą łącznikiem wybudowanym w latach sześćdziesiątych XX w. Budynki ujęte są w Gminnej Ewidencji Zabytków i jako zabytki w rozumieniu art.3, pkt. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków, podlegają ochronie

więcej

Przetarg na zaprojektowanie budynku z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł energii

Przetarg na zaprojektowanie budynku z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł energiiZamawiający zakłada zaprojektowanie pawilonu mieszkalnego dla kuracjuszy jako obiektu 5-cio kondygnacyjnego. Obiekt wyposażony w windę zewnętrzną, linową, panoramiczną. W budynku należy zastosować rekuperację, recyrkulację wód deszczowych dla potrzeb sanitarnych oraz panele fotowoltaniczne.

więcej

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Centrum Informatycznego Politechniki ŚląskiejBezpośrednim celem projektu jest stworzenie nowoczesnego obiektu mieszczącego centrale serwerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem pracowniczym. Ma to na celu polepszenie warunków funkcjonowania sieci informatycznej Politechniki, a pośrednio wzmocnienie roli uczelni w rozwoju nowoczesnych technologii i technik komunikacji oraz tworzenia warunków rozwoju nowych form transferu technologii.

więcej

Wygraj przetarg i zaprojektuj Centrum Edukacji Ekologicznej STACJA WOŁÓW - NATURA 2000

Wygraj przetarg i zaprojektuj Centrum Edukacji Ekologicznej STACJA WOŁÓW - NATURA 2000Zaplanowana przebudowa i adaptacja pomieszczeń i pobliskiego terenu mają na celu stworzenie miejsca, które będzie służyło zachowanie potencjału środowiskowego obszarów Natura 2000 występujących na terenie Powiatu Wołowskiego poprzez aktywną edukację ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych

więcej

Przetarg na projekt przebudowy budynku skrzydła pałacowego we Wrocławiu

Przetarg na projekt przebudowy budynku skrzydła pałacowego we WrocławiuPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku skrzydła pałacowego przy pl. Wolności 7A we Wrocławiu dla potrzeb Muzeum Teatru wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

więcej

Przetrag na opracowanie dokumentacji wielobranżowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego AWF Warszawa

Przetrag na opracowanie dokumentacji wielobranżowej przebudowy stadionu lekkoatletycznego AWF WarszawaObiekt bedzie wkorzystywany do celów sportowo - rekreacyjnych, badań naukowych oraz do zawoóow sportowych w lekkiej atletyce na szczeblu krajowym, mityngów międzynarodowych klasa IIIA wg klasyfikacji PZLA oraz imprez rekreacyjnych.

więcej

Przetarg na wykonanie projektu budowlanego Sali baletowej i Sali organowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego

Przetarg na wykonanie projektu budowlanego Sali baletowej i Sali organowej w budynku Uniwersytetu MuzycznegoGmach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od czasu zakończenia budowy do dnia dzisiejszego pozostaje w pierwotnym kształcie bryły architektonicznej oraz niezmienianej dyspozycji wewnętrznej przestrzeni użytkowej.

więcej

Przetarg na zaprojektowanie budynku dla Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie,

Przetarg na zaprojektowanie budynku dla Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie,Podstawowym celem inwestycji jest utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie, którego zadaniem będzie realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w tym w szczególności ukierunkowanej na propagowanie idei bioróżnorodności.

więcej

Uniwersytet Śląski ogłasza przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

Uniwersytet Śląski ogłasza przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowejPrzedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej 12" wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę

więcej

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji obiektu dworcowego Toruń Główny

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji obiektu dworcowego Toruń GłównyPrzedmiot  zamówienia obejmuje: - wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania, dla wszystkich branż, obejmującej: koncepcję funkcjonalno-przestrzenną, projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę stadionu miejskiego

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę stadionu miejskiegoOpracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę stadionu miejskiego w Sierpcu wraz z kompleksem trybun obsługującym funkcje pomocnicze stadionu oraz budowę zadaszonej sceny i utwardzonego placu przed sceną z funkcją zimowego lodowiska

więcej

Urząd Skarbowy w Sosnowcu ogłasza przetarg na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej

Urząd Skarbowy w Sosnowcu ogłasza przetarg na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowejPrzedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na realizację usługi: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa istniejącego budynku w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 22 na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz realizacja czynności nadzoru autorskiego".

więcej

«
»
«
»