Przetargi :: infoArchitekta

Wieża św. Piotra Zamku Piastowskiego

Wieża św. Piotra Zamku PiastowskiegoLegnica: trwa przetarg na remont wieży św. Piotra Zamku Piastowskiego w Legnicy w zakresie dostosowania do zwiedzania. Zakres prac obejmuje: -wydzielenie wejść na wieżę św. Piotra z poszczególnych kondygnacji szkoły oraz strychu Zamku jako oddzielnej strefy pożarowej poprzez zamontowanie drzwi o klasie odporności pożarowej EI60, wyposażonych w samozamykacze, -zainstalowanie oświetlenia...

więcej

Remont Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim

Remont Zamku Grodno w Zagórzu ŚląskimWalim: trwa przetarg na remont konstrukcji zabytkowych obiektów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim - wieża bramna, basteja wschodnia. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót budowlano-konserwatorskich w dawnej basteji wschodniej - powierzchnia zabudowy - 43.1m2 oraz w wieży bramnej (tzw. kaplica) - powierzchnia zabudowy - 127,20 m2. Roboty budowlane należy prowadzić przy...

więcej

Konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie

Konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w LubawieLubawa: przetarg na konserwację murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w zakresie elewacji północnej oraz baszty cylindrycznej. Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w zakresie elewacji północnej oraz baszty cylindrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany...


więcej

ŚWIĄTYNIA DUMANIA

ŚWIĄTYNIA DUMANIAOrnontowice: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ŚWIĄTYNIA DUMANIA - PARK ARCHANIOŁA W ORNONTOWICACH. Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie projektu rewitalizacji zabytkowej przestrzeni publicznej obejmujące budowę parku tematycznego Świątynia Dumania - Park Archanioła w Ornontowicach.Celem bezpośrednim projektu jest rewitalizacja obiektu zabytkowego...

więcej

Rewaloryzacja mostu nad suchą fosą - zamek biskupów warmińskich

Rewaloryzacja mostu nad suchą fosą - zamek biskupów warmińskichOlsztyn: trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej rewaloryzacji mostu zamkowego nad suchą fosą w Lidzbarku Warmińskim. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej rewaloryzacji mostu zamkowego nad suchą fosą w Lidzbarku Warmińskim w następującym zakresie...

więcej

Konserwacja polichromii ściennych w Malborku

Konserwacja polichromii ściennych  w MalborkuMalbork: trwa przetarg pn. konserwacja polichromii ściennych w kaplicy św. Bartłomieja na Zamku Średnim w zespole zamkowym w Malborku. Znak sprawy Zp 02/2013. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn: Konserwacja polichromii ściennych w kaplicy św. Bartłomieja na Zamku Średnim w zespole zamkowym w Malborku, w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...

więcej

W wieży Duńskiej zamku na Wawelu

W wieży Duńskiej zamku na WaweluKraków: trwa przetarg na malowanie wybranych pomieszczeń Zamku Królewskiego na Wawelu - remont konserwatorski, roboty remontowe tynkarskie i malarskie - nr sprawy XXIII/ZKnW/12. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie prac konserwatorskich tynkarskich i malarskich w sali nr 122 w wieży Duńskiej zamku na Wawelu (sypialnia Prezydenta Mościckiego), oraz robót...

więcej

Dormitorium na Zamku Wysokim w Malborku

Dormitorium na Zamku Wysokim w MalborkuMalbork: trwa przetarg na prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji malarskiej i tynkach w II i III Dormitorium na Zamku Wysokim w Malborku. Znak sprawy Zp 01/2013. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracji malarskiej i tynkach w II i III Dormitorium na Zamku Wysokim w Malborku, w rozumieniu...


więcej

Pałac w Waplewie Wielkim

Pałac w Waplewie WielkimGdańsk: przetarg na wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj rewaloryzacji i adaptacji pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne, finansowanego z poddziałania 8.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj wielobranżowej dokumentacji projektowej...

więcej

Modernizacja zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu

Modernizacja zamku Ogrodzienieckiego w PodzamczuOgrodzieniec: trwa przetarg pn. Modernizacja i budowa nowej infrastruktury około turystycznej przy Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją i budową nowych elementów konstrukcyjnych tworzących trasę zwiedzania na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu, w związku z planowanym wytyczeniem nowej trasy zwiedzania. Zadanie obejmuje...

więcej

Dom Pracy Twórczej w Obrzycku i modernizacja stacji

Dom Pracy Twórczej w Obrzycku i modernizacja stacjiPoznań: Opracowanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część 1: Wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku warsztatowego i hydroforni na terenie Zespołu Pałacowego - Dom Pracy Twórczej w Obrzycku.

więcej

Skrzydło płn. zach. Zespołu pałacowego w Goszczu.

Skrzydło płn. zach. Zespołu pałacowego w Goszczu.Twardogóra: trwa przetarg pn. Przebudowa (restauracja) fragmentu skrzydła płn. zach. Zespołu pałacowego w Goszczu. W ramach niniejszego zakresu do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności: przejęcie od Zamawiającego placu budowy...

więcej

Zamek Wysoki w Malborku

Zamek Wysoki  w MalborkuMalbork: trwa przetarg pn. remont i adaptacja na potrzeby wystawy rzeźby pomieszczeń dormitoriów na Zamku Wysokim Muzeum Zamkowego w Malborku. Znak sprawy Zp 17/2012. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn: Remont i adaptacja na potrzeby wystawy rzeźby pomieszczeń dormitoriów na Zamku Wysokim Muzeum Zamkowego w Malborku. Zakres prac obejmuje:


więcej

Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku

Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w CzerskuGóra Kalwaria: trwa przetarg pn. Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie iluminacji Zamku w Czersku - I etap, zgodnie z dokumentacja techniczną i warunkami pozwolenia na budowę - decyzja nr 308/GK/2012 z dnia 03.10.2012 r. W ramach zamówienia należy wykonać:
- wymianę linii zasilających i skrzynki elektrycznej - przygotowanie orurowania pod następne obwody

więcej

Renowacja i konserwacja w Zamku w Kórniku

Renowacja i konserwacja w Zamku w KórnikuKórnik: trwa przetarg pt. renowacja i konserwacja drewnianych posadzek w Sali Rękopisów i w dawnym gabinecie Tytusa Działyńskiego w Zamku w Kórniku. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. W szczególności zakres prac obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej i inwentaryzacji rysunkowej stanu zastanego zabytkowych posadzek...


więcej

«
»
«
»