Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 10.01.2012 13:40


Park im. Jana III Sobieskiego

Przeglądaj zdjęcia ->

Park im. Jana III Sobieskiego

Wałbrzych: trwa przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu.

Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu, w celu utworzenia trasy przyrodniczo - edukacyjnej eksponującej florę, faunę oraz występujące struktury geologiczne obejmującej:

1. modernizację wszystkich istniejących wejść do parku (z przystosowaniem dwóch z nich do ruchu dla osób niepełnosprawnych ruchowo),
2. modernizację ścieżek z propozycją naturalnych nawierzchni, uwzględnieniem ich odwodnienia oraz montażu ławek, a także montażem tabliczek opisujących poszczególne gatunki flory i fauny oraz przyrody nieożywionej, w tym:
a) budowa jednej ścieżki przyrodniczej (długość ok. 1,5 km, łącząca stworzone stanowiska, stanowiąca pętlę okalającą park) polegająca na modernizacji istniejącej ścieżki spacerowej i dostosowaniu jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo wraz z wytyczeniem szlaku (w oparciu o wytyczne zawarte w opracowaniu pn.: Opracowanie ekspertyzy biocenotycznej w zakresie oddziaływania na środowisko projektu pn.: Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu autorstwa Karoliny Małeckiej),
b) stworzenie i zorganizowanie pięciu przystanków dydaktyczno - przyrodniczych przy ścieżce przyrodniczej wymienionej w podpunkcie a),
c) dodatkowe dostosowanie jednej z istniejących ścieżek do ruchu dla osób niepełnosprawnych ruchowo wraz z wytyczeniem szlaku,
3. stworzenie trzech punktów widokowych wyposażonych w ławki,
4. odsłonięcie kamieniołomu,
5. stworzenie dwóch punktów informacyjnych w miejscach występowania wartościowej flory i fauny (ekspozycja druków i materiałów edukacyjno - informacyjnych),
6. organizacja stanowisk:
a) teren kamieniołomów - zakres planowanych prac obejmuje modernizację ścieżki spacerowej oraz budowę deszczochronu typu leśnego, osadzenie 10 ławek typu leśnego, montaż tablic informacyjnych z opisem gatunków flory i fauny a także oczyszczenie terenu z samosiewu i niebezpiecznych elementów,
b) aleja kasztanowców - zakres planowanych prac obejmuje: prezentację działań dotyczących ochrony gatunkowej kasztanowców oraz udostępnienie ok. 20 metrowej alei do prowadzenia edukacji, wycięcie samosiewów, prace sanitarne, korekcyjne i pielęgnacyjne w koronach drzew rosnących wzdłuż ścieżki, modernizacja ścieżki z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wzdłuż ścieżki zostaną umieszczone elementy małej architektury takie jak: tablice informacyjne (2 szt.) kosze na śmieci (4x2 szt. z możliwością segregacji),
c) Stok narciarski - zakres planowanych prac obejmuje: budowę z bali drewnianych platformy widokowej typu leśnego umożliwiającej podziwianie panoramy Wałbrzycha na Stary Zdrój, Ptasią Kopę, Wzgórze Gedymina, wycięcie samosiewów rosnących na stoku oraz montaż tablicy informacyjnej z opisami widzianych z platformy widoków.
d) Schronisko Harcówka - zakres planowanych prac obejmuje przeprowadzenie prac w sąsiedztwie Harcówki polegających na przebudowie pasa zieleni wysokiej na zieleń niską umożliwiających całoroczne korzystanie z okna widokowego na panoramę Śródmieścia i kompleksu leśnego Góry Chełmiec - zamontowanie lunety w celu obserwacji ptaków żerujących w remizie oraz panoramy miasta i gór, stworzeniu remizy dla ptaków, wybudowaniu platformy widokowej typu leśnego oraz zamontowaniu tablicy informacyjnej.
e) Różanka korty tenisowe - zakres planowanych prac obejmuje wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo udostępniającego dostęp do terenu oraz montaż tablic informacyjnych.
7. elementy małej architektury oraz urządzenia do ćwiczenia na świeżym powietrzu,
8. propozycje nasadzeń i korekt zieleni istniejącej,
9. oświetlenie parkowe dwóch ścieżek - odtworzenie oświetlenia - lokalizacja zgodnie z wybranym wariantem koncepcji,
10. monitoring wizyjny dwóch ścieżek przewidzianych do oświetlenia - lokalizacja zgodnie z wybranym wariantem koncepcji.

Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 4 000,00 zł.

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.um.walbrzych.pl >>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, pok. 27.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, pok. 27.

bip.um-walbrzych >>


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;