Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 30.08.2013 10:34


Uniwersytet Śląski ogłasza przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

Przeglądaj zdjęcia ->
Uniwersytet Śląski ogłasza przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ulicy Bankowej 12" wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę - jeżeli będzie to konieczne lub z uzyskaniem postanowienia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych lub złożeniem wniosku o zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części organowi administracji architektoniczno - budowlanej (jeżeli będzie to zasadne).

ZAKRES OPRACOWANIA
1. Inwentaryzacja pomieszczeń wchodzących w zakres opracowania, niezbędna do prowadzenia prac projektowych.
2. Projekt budowlany - kpl.4
3. Projekt wykonawczy wielobranżowy - kpl. 4 obejmujący:
a) część architektoniczną,
b) część instalacyjną elektryczną,
c) instalację teleinformatyczną - jako odrębne opracowanie projektowe
d) linię kabla telefonicznego relacji Centrala telefoniczna - szafa internetowa w budynku Rektoratu - jako odrębne opracowanie projektowe
4. Przedmiary robót z podziałem na branże - kpl. 4.
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - kpl. 4.
6. Kosztorysy inwestorskie (dotyczy poz. 4) - kpl. 4.
7. Wersja elektroniczna (dotyczy poz. 3, 4, 5, 6) - szt. 4.
8. Złożenie w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice wniosku o pozwolenie na budowę - jeżeli w ocenie Projektanta zakres prac budowlanych będzie wymagał pozwolenia na budowę lub uzyskanie postanowienia o przyjęciu zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych lub złożenie wniosku o zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części organowi administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli w ocenie Projektanta będzie to zasadne.

W projektach należy przewidzieć między innymi:
A.
Roboty budowlane
- wyburzenia ścianek działowych;
- wykucia nowych otworów drzwiowych;
- skucia istniejących "fartuchów" ceramicznych w miejscach po zdemontowanych urządzeniach badawczych;
- wymiana lastrykowych wewnętrznych parapetów podokiennych;
- zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych;
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej;
- wymiana wykładzin podłogowych (PCV i Dywanowych);
- naprawa i malowanie ścian w pomieszczeniach;
- montaż przesuwnej, otwieranej ścianki działowej w Sali konferencyjnej;
- montaż sufitów podwieszanych w korytarzach.

B. Roboty elektryczne
- szczegółowa inwentaryzacja sieci elektrycznej na odcinku rozdzielnia obiektowa - tablice zasilające piętrowe;
- zinwentaryzowanie nowych elementów nowej instalacji zasilającej nowe centrale wentylacyjne i klimatyzatory podłączone do starych tablic zasilających; zaprojektować ich przepięcie do nowoprojektowanych tablic piętrowych;
- zaprojektowanie linii WLZ-ów w ciągach korytarzowych nad przewidzianymi do wykonania sufitami podwieszonymi;
- zaprojektowanie instalacji elektrycznych w poszczególnych pomieszczeniach;
B.1. Zaprojektowanie dla całego segmentu instalacji komputerowej oraz telefonicznej.
- przy projektowaniu wykorzystać wytyczne użytkowników, co do zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń,
- z sekcją informatyczną uzgodnić miejsce wypinania starych przewodów instalacji komputerowych i wpięcie nowych w serwerowni,
- j.w. dla przewodów telefonicznych.
B.2. Zaprojektowanie linii kabla telefonicznego relacji Centrala telefoniczna (budynek Instytut Fizyki, ul Uniwersytecka 4 ) - szafa internetowa w budynku Rektoratu (ul Bankowa 12).
- przeprowadzić inwentaryzację istniejącej linii kablowej na ww. opisanym odcinku;
- w oparciu o inwentaryzację opisać możliwość wykorzystania istniejących kanałów kablowych, w szczególności:
a) odcinek od studni teletechnicznej zlokalizowanej w chodniku przy narożu budynku (przy głównym wejściu Bankowa 14), wzdłuż tego budynku do studni teletechnicznej zlokalizowanej naprzeciw północnego szczytu budynku Rektoratu, a z tej studzienki po przez przepust pod drogą do studzienki zlokalizowanej w trawniku przy wschodnim narożu północnej ściany szczytowej budynku Rektoratu.
b) możliwości wykorzystania dwóch rur PCV o średnicy 50 mm ułożonych pod nową elewacją i biegnących na pierwsze piętro, gdzie na korytarzu pod stropem wchodzą do budynku zaprojektować linię kabla telefoniczną o pojemności, co najmniej 50 par z uwzględnieniem wniosków wynikających z inwentaryzacji;


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pokój 69.


Strona przetargu: us.edu.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;