BAUDER
BAUDER POLSKA
==
  • konto archiwalne
  • Branża:
    DACH
 


Bauder dachy zielone

Zazielenienie (1)
Zazielenienie intensywne lub ekstensywne, np. mechaniczne nanoszenie mieszanki nasion metodą natrysku, z sadzonek lub poprzez zasiew.

Warstwa wegetacyjna (2)
Warstwa wegetacyjna jako przestrzeń intensywnie porośnięta korzeniami powinna zapewniać roślinom na dachu dobre warunki wzrostu. Substraty wegetacyjne do systemów zazielenienia dachów są uniwersalne. Decydujące dla jakości substratów są zdolność gromadzenia wody, stabilność struktury, przepuszczalność wody i uziarnienie.

Warstwa filtracyjna (3)
Zapobiega zamuleniu warstwy odsączającej poprzez drobne cząstki przedostające się z warstwy wegetacyjnej do drenażowej zapewniając w ten sposób jej prawidłowe funkcjonowanie.

Warstwa drenująca i odsączająca (4)
Służy do prawidłowego odprowadzania nadmiaru wód opadowych. Stanowi często połączenie warstwy gromadzącej wodę i drenującej.

Warstwa zabezpieczająca (5)
Zabezpiecza hydroizolację przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Warstwa rozdzielcza i ślizgowa (6)
Zapewnia rozdział niezgodnych materiałów w układzie zapobiegając niepożądanemu sklejeniu się warstw.

Produkt z kategorii: dach