Weber/Saint-Gobain
Weber/ Saint-Gobain Construction Products Polska
==
 


Podkłady podłogowe i posadzki weber.floor 4635 Design Grinded Stone

Krótki opis:

samopoziomująca posadzka dekoracyjna do szlifowania 10-15 mm, cementowa, do układania maszynowego CT-C30-F7-AR0,5.

Długi opis:

weber.floor 4635 Design Grinded Stone to samopoziomująca posadzka dekoracyjna systemu weber.floor DESIGN. Dostępna w kolorze jasno- i ciemnoszarym. Po szlifowaniu i polerowaniu powierzchnia posadzki podobna jest do wypolerowanego granitu. Wyrób dostarczany jest w formie suchej mieszanki, gotowej do użycia po wymieszaniu z wodą.

Najważniejsze właściwości produktu:

wysokie walory dekoracyjne
odporny na ścieranie
umożliwia wykonanie dużych powierzchni bez dylatacji
bardzo dobra przyczepność do podłoży betonowych
paroprzepuszczalny

Zastosowanie:

weber.floor 4635 Grinded Stone jest przeznaczony do:
wykonywania warstw nawierzchniowych poddawanych ścieraniu, przeznaczonych do intensywnego ruchu pieszego w sklepach, biurach, powierzchniach wystawienniczych, budynkach użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych, itp.,
stosowania wewnątrz budynków w obiektach nowych i remontowanych, na nośnych podłożach betonowych.

Kolorystyka:
weber.floor 4635 Design Grinded Stone występuje w kolorach:
jasnoszary (G 10)
ciemnoszary (G 60)

Dane techniczne:

Wyrób zgodny z: PN-EN 13813
Reakcja na ogień: A2fl ? s1
Wydzielanie substancji korozyjnych: zaprawa cementowa (CT)
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): średnia 40 N/mm2 EN 13892-2
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach): średnia 10 N/mm2 EN 13892-2
Skurcz liniowy (po 28 dniach): < 0,5 mm/m EN 13454-2
Proporcje mieszania: 4,0?4,25 litra wody na 25 kg (16-17%)
Odporność na ścieranie (według BCA): AR 0,5 EN 13892-4
Rozpływność: 190-200 mm (pierścień 68x35 mm)
Czas zużycia: ok. 15  min.* od wymieszania z wodą
Grubość warstwy: 10-15 mm (rekomendowana 10?12 mm)
Zużycie: ok. 1,9 kg/m2 suchej mieszanki na każdy mm grubości
Kolory:
jasnoszary (G 10)
ciemnoszary (G 60)
Szybkość układania:
pompą: ok. 200 m2/godz.
Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
Czas utwardzania: szlifowanie posadzki: po min. 1-3 dni.*
CE
12
Nr DoP-SE-0170
EN 13813
CT-C30-F7-AR0,5

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Produkt z kategorii: chemia budowlana