Weber/Saint-Gobain
Weber/ Saint-Gobain Construction Products Polska
==
 


Zaprawy techniczne, hydroizolacje - weber.tec Superflex 100

Krótki opis:

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca.

Długi opis:

weber.tec Supeflex 100 jest elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Materiał nie zawiera rozpuszczalników, przez co nie wpływa negatywnie na środowisko. Masa weber.tec Superflex 100 cechuje się zdolnością mostkowania rys, dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia "mocno agresywne" według normy DIN 4030.

Najważniejsze właściwości produktu:

przyjazny dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników
elastyczny, mostkujący rysy
o wysokiej zawartości części stałych
do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych
do zastosowań na podłożach suchych i lekko wilgotnych
do zastosowań na powierzchniach pionowych i poziomych
może być stosowany na nieotynkowanym murze
krótki czas całkowitego wysychania
wiąże w wyniku reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporny na deszcz.

Zastosowanie:

Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:
ścian fundamentowych,
płyt fundamentowych,
ścian piwnic,
stropów garaży podziemnych, w tym tzw. dachów odwróconych i dachów zielonych.
Do uszczelnień międzywarstwowych (pod jastrychem):
w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
na balkonach,
na tarasach.
Masa uszczelniająca weber.tec Supeflex 100 może być stosowana na wszystkich podłożach mineralnych, takich jak: mury z cegieł, cegieł silikatowych, pustaków betonowych, betonu komórkowego oraz betonu jak również na tynku cementowym (ewentualnie cementowo-wapiennym) oraz jastrychu cementowym, zarówno przy obciążeniu wilgocią jak i wodą pod ciśnieniem (wymagane jest poprawne rozwiązanie konstrukcji, umożliwiające przeniesienie przez podłoże parcia wody).
Masa weber.tec Supeflex 100 może być stosowana do punktowego lub całopowierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (polistyrenu ekspandowanego - EPS), styroduru (polistyrenu ekstrudowanego - XPS), wełny mineralnej jak również płyt stanowiących drenaż (w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo). Rodzaj materiału ochronnego i/lub termoizolacyjnego dobierać uwzględniając miejsce wbudowania, warunki pracy oraz obciążenia. Obciążenie wilgocią/wodą Przed wykonaniem robót hydroizolacyjnych należy określić czy występuje obciążenie wilgocią (wilgoć gruntowa, niezalegająca woda opadowa) czy wodą wywierającą parcie hydrostatyczne (zalegająca woda opadowa, poziom wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia). Sposób wykonania hydroizolacji zależy od warunków gruntowo-wodnych. a) Obciążenie wilgocią lub niezalegającą/nienapierającą wodą opadową
Podstawowym wymogiem jest występowanie poniżej poziomu posadowienia gruntów przepuszczalnych (np. piasek, żwir) pozwalających na tak szybkie odprowadzenie wody opadowej, że nie wywiera ona parcia hydrostatycznego na hydroizolację (norma DIN 18195-4 wydanie 2000-08 ?Bauwerksabdichtung?).
W przypadku, gdy zbyt mała przepuszczalność gruntu może powodować spiętrzenie wody opadowej, dla izolacji przeciwwilgociowej konieczne jest wykonanie drenażu zgodnie z normą DIN 4095 ?Draenung baulicher Anlagen?.
Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 100. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 3 mm. b) Obciążenie wodą niewywierającą ciśnienia
Do tego przypadku zaliczyć można obciążenie powierzchni np. balkonów i tarasów, jak również powierzchnie posadzek i ścian pomieszczeń mokrych oraz narażonych na obciążenie wodą rozbryzgową (norma DIN 18195-5 wydanie 2000-08 ?Bauwerksabdichtung?). Woda opadowa, rozbryzgowa lub służąca np. do zmywania powierzchni nie wywiera parcia hydrostatycznego.
Dla takiego przypadku obciążenia wilgocią powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 100. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 3 mm. W narożnikach należy stosować wkładkę zbrojącą np. siatkę z włókna nr 2. c) Obciążenie zalegającą/napierającą wodą opadową
Obciążenie zalegającą/napierającą wodą opadową występuje, gdy w poziomie posadowienia lub poniżej znajdują się grunty mało przepuszczalne lub nieprzepuszczalne dla wody, i podczas opadów dochodzi do spiętrzenia się wód opadowych, co skutkuje wywieraniem parcia hydrostatycznego na hydroizolację (norma DIN 18195-6 wydanie 2000-08 ?Bauwerksabdichtung?). Poziom wody gruntowej dla tego przypadku obciążenia powinien znajdować się przynajmniej 30 cm poniżej izolacji poziomej ław lub płyty fundamentowej.
Powłoka wodochronna wykonywana jest przez dwukrotne nałożenie (na zagruntowanie podłoże) weber.tec Superflex 100. W środek warstwy hydroizolacji należy wtopić wkładkę zbrojącą np. siatkę z włókna nr 2 ? przed nałożeniem ostatniej warstwy w świeżo nałożoną pierwszą warstwę weber.tec Superflex 100 wtopić wkładkę zbrojącą i nałożyć masę hydroizolacyjną tak, aby oczka siatki nie były widoczne. Łączna grubość warstwy po wyschnięciu powinna wynosić minimum 4 mm. d) Obciążenie wodą pod ciśnieniem
Występuje, gdy wywierane jest stałe parcie hydrostatyczne wody na powłokę hydroizolacji, np. gdy poziom wody gruntowej znajduje się powyżej poziomu posadowienia (norma DIN 18195-6 wydanie 2000-08 ?Bauwerksabdichtung?). Dla tego przypadku, jak również w przypadku hydroizolacji dachów garaży podziemnych, dachów odwróconych i dachów zielonych warstwę hydroizolacji wykonuje się jak dla obciążenia napierającą wodą opadową.

Kolor:Czarny

Dane techniczne:

Rodzaj materiału:dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (KMB)
Baza:tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 
Rozpuszczalniki:brak
Konsystencja gotowej do nakładania masy:pastowata
Kolor:czarny
Gęstość gotowej do nakładania masy:ok. 1 kg/dm3
Obciążalność mechaniczna(powierzchniowa):0,6 MN/m2
Sucha pozostałość:85%

Produkt z kategorii: chemia budowlana