.......................................................
Informacje:
Adres:Skłodowskiej Curie 49
87-100 Toruń
woj. kujawsko-pomorskie
Telefony:566456745
512283012
Strona www:a-symetria.com.pl
O użytkowniku:
Data rejestracji:27.09.2011 roku, o 15:18
Ostatnio online:27.09.2011 roku, o 15:18


.......................................................

A-Symetria.com.pl, Pracownia Architektury, Architekt Toruń

Biuro projektowe
Rodzaje działalności: A I SYMETRIA PRACOWNIA ARCHITEKTURY oferuje usługi projektowe wielobranżowe, od wstępnych analiz i opinii urbanistycznych, poprzez Projekty Budowlane i Wykonawcze. Opracowujemy wizualizacje przestrzenne i plansze poglądowe dla celów marketingowych projektowanych obiektów. Nadzorujemy sprawy formalno-prawne, łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, poprzez nadzór autorski aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Architekt Toruń. Współpracujemy z profesjonalnymi pracowniami branży konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, projektantami drogowymi oraz pracownią krajobrazu, aby stworzyć kompletną, pełno branżową dokumentację gotową do realizacji obiektu.
Pracownia posiada doświadczenie w projektowaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków biurowo-usługowych.

OFERTA Pracownia Architektury A|Symetria w Toruniu
Zakres świadczonych usług obejmuje:
Wstępne prace przed projektowe.
- Analizy wstępne dotyczące możliwości realizacji Inwestycji, w tym decyzje o warunkach zabudowy,
- Analizy chłonności terenu i przydatności terenu dla planowanej Inwestycji,
- Uzyskiwanie warunków technicznych przyłączenia Inwestycji do sieci mediów,
- Badania geotechniczne podłoża gruntowego niezbędne dla realizacji Inwestycji,
- Mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowań projektowych dla całości Inwestycji,
- Inwentaryzacje budynków i zieleni, ekspertyzy techniczne,
- Projekty rozbiórek.

Sprawy formalno – prawne.
Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych, od złożenia wniosków do odpowiednich instytucji poprzez uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i decyzji aż do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Prace Projektowe:
Wstępne prace projektowe:
- Koncepcje programowo–przestrzenne,
- Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne,
- Wizualizacje i animacje,
- Projekty ofertowe i konkursowe.

Projekty Zabudowy i Zagospodarowania Terenu dla inwestycji w zakresie:
- Projektów zagospodarowania terenu Inwestycji,
- Projektów zbiorczych sieci i przyłączy,
- Projektów dróg, dojazdów i zieleni,
- Małej Architektury.

Projekty Budowlane oraz Wykonawcze dla wszystkich prac zewnętrznych i sieci zasilających wraz z przyłączami dla Inwestycji.
Wielobranżowe Projekty Architektoniczno-budowlane i Wykonawcze obiektów kubaturowych.
Projekty detali architektonicznych i szczegółów wykonawczych.
Projekty wnętrz i wyposażenia
Kosztorysy, w tym:
- Przedmiary robót,
- Kosztorysy inwestorskie.
- Zbiorcze Zestawienia Kosztów,
- Specyfikacje i opisy robót i materiałów.
Nadzór budowlany: Autorski i Inwestorski.
Dane teleadresowe:
AdresSkłodowskiej Curie 49
87-100 Toruń
Tel.566456745
512283012
Prace Użytkownika: Ostatnie obrazy dodane przez A-Symetria.com.pl, Pracownia Architektury, Architekt Toruń:

Komentarze do profilu:
Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
dowload...

R E K L A M A