Przetargi :: infoArchitekta

Zapraszamy biura projektowe do przetargu

Zapraszamy biura projektowe do przetargu 29.08.2022 roku organizujemy przetarg. Jego przedmiotem są prace projektowe w lokalach i powierzchniach biurowych banku Credit Agricole.

więcej

Przetarg na wykonawcę nowatorskiego projektu budynku w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo w Gdyni

Przetarg na wykonawcę nowatorskiego projektu budynku w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo w Gdyni Projekt 3 lata temu uzyskał pozwolenie na budowę, a wcześniej dwie nagrody w konkursach promujących architekturę zrównoważoną. Wówczas wyniki przetargu nie wyłoniły Wykonawcy. Nadleśnictwo uzyskując środki finansowe po przerwie ponownie ogłosiło przetarg.

więcej

Przetarg na Przebudowę poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe

Przetarg na Przebudowę poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe Uniwersytet Warszawski ogłosił przetarg pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji na cele administracyjno-biurowe (wraz ze zmianą sposobu użytkowania) poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z inwestycją pn. „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe ” (inwestycja realizowana w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”).

więcej

Przetarg nieograniczony "Na_Prawa Ulic"

Przetarg nieograniczony Na_Prawa Ulic Ogłoszono przetarg na „Sporządzenie opracowania specjalistycznego - katalogu pod nazwą "Na_Prawa Ulic" oraz koncepcji urbanistyczno-architektonicznych dla 6 przestrzeni publicznych wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, warsztatów i otwartego spotkania”.

więcej

Przetarg na zaprojektowanie budynku w zabudowie wielorodzinnej z częścią usługowo-handlową i garażami

Przetarg na zaprojektowanie budynku w zabudowie wielorodzinnej z częścią usługowo-handlową i garażami MSM "Energetyka" ogłasza przetarg na na wyłonienie Generalnego Projektanta budynku w zabudowie wielorodzinnej z częścią usługowo-handlową i garażami wielostanowiskowymi, z instalacjami wewnętrznymi, urządzeniami infrastruktury technicznej, elementami zagospodarowania terenu oraz placu budowy zlokalizowanego w Dzielnicy Mokotów.

więcej

Ogłoszenie o przetargu na Centrum Lokalne Plac Grunwaldzki na Żoliborzu

Ogłoszenie o przetargu na Centrum Lokalne Plac Grunwaldzki na Żoliborzu Trwa faza pilotażowa Projektu Warszawskie Centra Lokalne polegająca na opracowaniu projektu koncepcyjnego wybranej lokalizacji we współpracy z lokalną społecznością. W ramach tej fazy Dzielnica Żoliborz zaprasza wykonawców do składania ofert na opracowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego na placu Grunwaldzkim w dzielnicy Żoliborz wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

więcej

Projekt koncepcyjny modernizacji budynku administracyjnego przy ul. Oliwskiej 13 w Gdańsku

 Projekt koncepcyjny modernizacji budynku administracyjnego przy ul. Oliwskiej 13 w Gdańsku Przedmiotem zamówienia jest opracowanie następującej dokumentacji projektu koncepcyjnego modernizacji budynku administracyjnego przy ul. Oliwskiej 13 w Gdańsku w zakresie termomodernizacji, elewacji, przebudowy pomieszczeń oraz zagospodarowania terenu.

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu - Park Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu - Park Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim W zakres prac wchodzi wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu - Park Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w rejonie Al. Jana Pawła II i sąsiadującym z obiektem Starogardzkiego Centrum Kultury wraz z modernizacją istniejącego parkingu przed SCK.

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej willi - siedziby Oddziału IPN w Szczecinie

Przetarg na opracowanie dokumentacji przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej willi - siedziby Oddziału IPN w Szczecinie W ramach działań remontowo - konserwatorskich planowane jest przeprowadzenie remontu elewacji i dachu, rewaloryzacji i rekonstrukcji oryginalnej stolarki okienno-drzwiowej, rewaloryzacji wszystkich wnętrz o oryginalnym wystroju z przywróceniem im pierwotnego wyglądu oraz remontu pozostałych pomieszczeń.

więcej

Przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania Wzgórza Zamkowego

Przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania Wzgórza Zamkowego Koncepcja winna obejmować odtworzenie zarysu murów zamku pińczowskiego, dojścia do wzgórza - od strony drogi wojewódzkiej i ciągu pieszo-rowerowego, oraz taras widokowy na panoramę miasta. Należ również zaproponować trasę spacerowo - rekreacyjną z elementami towarzyszącymi.

więcej

Przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej

Przetarg na opracowanie koncepcji architektonicznej na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji, modernizacji i adaptacji nieruchomości przy pl. gen. J. Bema 9 w Ostrołęce na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie Należy zaproponować konkretne rozwiązania, obejmujące kompleksowe zagospodarowanie działki, na której mają znaleźć miejsce obiekt lub obiekty mieszczące m.in. główną halę garażową, budynek strażnicy JRG, zespół magazynowo-garażowy, który może być obiektem odrębnym lub zintegrowanym z budynkiem strażnicy.

więcej

Przetarg na wykonanie projektów architektonicznych na przebudowę Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” oraz siedziby Nadleśnictwa Białowieża

Przetarg na wykonanie projektów architektonicznych na przebudowę Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” oraz siedziby Nadleśnictwa Białowieża Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającej na wykonaniu projektów architektonicznych na przebudowę istniejących obiektów Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie, przebudowie budynku gospodarczego stajni położonego na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie oraz siedziby Nadleśnictwa Białowieża wraz z projektami zagospodarowania terenu.

więcej

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji willi "Niespodzianka" z przeznaczeniem na cele administracyjno-społeczne

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji willi Niespodzianka z przeznaczeniem na cele administracyjno-społeczne Zamówienie obejmuje wykonanie oddzielnej dokumentacji projektowej dla zadań: Zadanie nr 1. Rewaloryzacja, tj częściowa przebudowa, odbudowa, remont i adaptacja zabytkowej willi "Niespodzianka"; Zadanie nr 2. Rozbudowa willi "Niespodzianka" o nową część budynku i połączenie go w jedną całość funkcjonalną z istniejącym budynkiem willi.

więcej

Przetarg na wykonanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej centrum przesiadkowego Park&Ride w Lublińcu

Przetarg na wykonanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej centrum przesiadkowego Park&Ride w Lublińcu Dokumentacja winna obejmować: część urbanistyczną wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, koncepcję architektoniczno - budowlaną obiektów, badania geologiczne podłoża dla terenu planowanej inwestycji, diagnozę układu komunikacyjnego obejmującą analizę potrzeb i kierunki inwestowania, część kosztową inwestycji, prezentację multimedialną.

więcej

«
»
«
»