Przetarg na wykonanie projektów architektonicznych na przebudowę Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” oraz siedziby Nadleśnictwa Białowieża

Przetarg na wykonanie projektów architektonicznych na przebudowę Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” oraz siedziby Nadleśnictwa Białowieża
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającej na wykonaniu projektów architektonicznych na przebudowę istniejących obiektów Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie, przebudowie budynku gospodarczego stajni położonego na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej Jagiellońskie oraz siedziby Nadleśnictwa Białowieża wraz z projektami zagospodarowania terenu.

Zamawiający podzielił całość zamówienia na trzy części:

• Część nr 1 - Wykonanie projektu Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu architektonicznego na przebudowę istniejących obiektów Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”, poprzez:
1. opracowanie koncepcji zagospodarowania całego obiektu,
2. przedstawienie rozwiązań technicznych i opracowanie projektu budowlanego (zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 443, Prawo budowlane)
3. Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania i rozwiązań technicznych z Wojewódzkim konserwatorem zabytków.

• Część nr 2 - wykonanie projektu Siedziby Nadleśnictwa Białowieża.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego siedziby Nadleśnictwa  Białowieża, budynków gospodarczych, zagospodarowania terenu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

• Część nr 3 - wykonanie projektu przebudowy budynku „stajni” w Ośrodku Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu przebudowy drewnianego budynku stajni położonego na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie”

Termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie zamawiającego do dnia: 14 września 2015 r., do godz. 10:00.

Kryteria oceny ofert:
1. Cena - 95
2. Termin wykonania zamówienia - 5

Zamawiający:

PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Białowieża,
Wojciechówka 4,
17-230 Białowieża

Strona przetargu: bip.lasy.gov.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»