Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 21.09.2015 10:12


Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie

Przeglądaj zdjęcia ->
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie
Opracowanie dokumentacji projektowej nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji - sprawa nr MT.2370.9.2015

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu obiektów, spełniających funkcję strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr. 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Strażnica jest miejscem przeznaczonym do przygotowania strażaków i sprzętu ratowniczego do prowadzenia akcji ratowniczych (gaszenia pożarów, ograniczania skutków klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń), w szczególności poprzez:
• garażowanie pożarniczych samochodów gaśniczych, specjalnych oraz przechowywanie sprzętu ratowniczego i materiałów niezbędnych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej,
• zapewnienie możliwości wykonywania prac konserwacyjnych oraz napraw sprzętu i urządzeń pożarniczych, będących na wyposażeniu jednostki,
• zapewnienie właściwych warunków technicznych alarmowania strażaków,
• zapewnienie warunków lokalowych do funkcjonowania 2 specjalistycznych grup ratownictwa: wodno-nurkowego i technicznego,
• stworzenie pomieszczeń i placów do organizowania doskonalenia zawodowego strażaków PSP i szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
• zapewnienie prawidłowych: bezpiecznych i higienicznych warunków pełnienia służby przez strażaków,
• zabezpieczenie mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem,
• stworzenie warunków do utrzymania tężyzny fizycznej strażaków.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Koncepcja powinna stanowić podstawę do zaprojektowania strażnicy. Należy zaproponować konkretne rozwiązania, obejmujące kompleksowe zagospodarowanie działki, na której mają znaleźć miejsce obiekt lub obiekty mieszczące m.in. główną halę garażową, budynek strażnicy JRG, zespół magazynowo-garażowy, który może być obiektem odrębnym lub zintegrowanym z budynkiem strażnicy. Na terenie strażnicy należy rozplanować m.in.: wewnętrzny plac wielofunkcyjny do ćwiczeń ze sprzętem pożarniczym, dojazdy, parking interesantów, parking pracowników, plac manewrowy w strefie wyjazdów alarmowych, ogrodzenie, bramę wjazdową, kompleks boiskowo-sportowy, myjnię ciężarowych pojazdów służbowych, kontenerowy agregat prądotwórczy, maszt antenowy, wspinalnię, elementy małej architektury, tereny zielone a także całą niezbędną dla tej nieruchomości infrastrukturę zewnętrzną. Należy dążyć do integracji formy architektonicznej, funkcji, rozwiązań techniczno-budowlanych w spójną całość.

Kompozycja przestrzenna obiektu powinna wpisywać się starannie w obszar węzłów komunikacyjnych oraz terenów otaczających. Należy zaproponować wysoki poziom rozwiązań techniczno-funkcjonalnych jednostki. Opracowana koncepcja powinna być sumą rozwiązań przestrzennych i instalacyjnych gwarantujących: racjonalne koszty inwestycyjne, wysoką efektywność energetyczną, optymalny układ funkcjonalny, atrakcyjne i trwałe walory estetyczne oraz racjonalne zagospodarowanie terenów zielonych. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji zostanie zamówiona dokumentacja złożona z projektu budowlanego wraz z projektami niezbędnych instalacji, uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonaniem projektów wykonawczych, wizualizacji, kosztorysów i specyfikacji poszczególnych etapów robót oraz warunków technicznych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz pozostałych niezbędnych do rozpoczęcia i odbioru prac uzgodnień.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
• Cena - 70%
• Koncepcja wstępna - 30%

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Miejsce składania ofert:
• Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, ul. Strażacka 8, II piętro, sekretariat.
Termin składania ofert:
• do dnia: 21.10.2015 r., do godziny 10:00
Termin otwarcia ofert:
• 21.10.2015 r., godzina 10:15

Zamawiający:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, reprezentowana przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie,
ul. Strażacka 8
75-738 Koszalin


Strona przetargu: kmpsp.koszalin.pl


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;