Przetarg na zaprojektowanie budynku w zabudowie wielorodzinnej z częścią usługowo-handlową i garażami

Przetarg na zaprojektowanie budynku w zabudowie wielorodzinnej z częścią usługowo-handlową i garażami

MSM „ENERGETYKA” 
00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8a 
tel. /22/ 841-60-11, faks /22/ 840-53-31, http://www.msmenergetyka.pl 

OGŁASZA ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (w trybie przetargu nieograniczonego)  na wyłonienie Generalnego Projektanta budynku w zabudowie wielorodzinnej z częścią usługowo-handlową i garażami wielostanowiskowymi, z instalacjami wewnętrznymi, urządzeniami infrastruktury technicznej, elementami zagospodarowania terenu oraz placu budowy zlokalizowanego w Dzielnicy Mokotów w Warszawie w rejonie ulicy Zwierzynieckiej i Al. Polski Walczącej na nieruchomościach oznaczonych numerami 22/27 z obrębu 146505_8.0303 oraz 3/8 z obrębu 146505_8.0705 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego - Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8a, pok.15 tel. nr /022/ 840-46-71 - p. Bożena Jezierska, 
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 
Odbiór materiałów przetargowych do dnia 24.10.2016 r. 

Do kontaktów z oferentami upoważniony jest : 
mgr inż. Marek Pawluk – tel. /22/ 840 53 39 lub /22/ 841 60 11 w. 218 

Zamawiający wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie pobrał Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Składanie ofert do 25.10.2016 r. do godz. 10:00 
Otwarcie ofert dnia 25 października 2016 r. o godz. 11:00 
w siedzibie Zamawiającego – Warszawa, ul.Zwierzyniecka 8a 

Nagrody dla wyłonionych w postępowaniu najlepszych koncepcji architektonicznych: 
I nagroda – 30.000,- zł wypłaconej Oferentowi po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
II nagroda – 10.000,- zł 
III nagroda – 5.000,- zł 

Szczegóły wymagań wobec oferentów zamieszczono w ogłoszeniu na stronie:
http://www.msmenergetyka.pl


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»