Przetarg na wykonanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej centrum przesiadkowego Park&Ride w Lublińcu

Przetarg na wykonanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej centrum przesiadkowego Park&Ride w Lublińcu
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej wraz z analizą obejmującą diagnozę układu komunikacyjnego, centrum przesiadkowego Park&Ride w rejonie pl. Niepodległości w Lublińcu.

Dokumentacja winna obejmować: część urbanistyczną wraz z koncepcją zagospodarowania terenu, koncepcję architektoniczno - budowlaną obiektów, badania geologiczne podłoża dla terenu planowanej inwestycji, diagnozę układu komunikacyjnego obejmującą analizę potrzeb i kierunki inwestowania, część kosztową inwestycji, prezentację multimedialną obejmującą całość zaprojektowanych rozwiązań. Prezentacja powinna zawierać również wizualizację przyjętych rozwiązań. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie kompleksowych badań geologicznych podłoża dla terenu planowanej inwestycji. Opracowywana koncepcja winna zostać przedstawiona zamawiającemu co najmniej w dwóch wariantach. Wykonawca winien przedstawić prezentację multimedialną obejmującą całość zaprojektowanych rozwiązań na co najmniej dwóch spotkaniach w siedzibie zamawiającego, które odbędą się w terminie do 4 miesięcy od daty złożenia kompletnego opracowania zamawiającemu.

Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1) Cena - 99
2) Termin wykonania - 1

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski, pok. nr 14 ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec.

Zamawiający:
Burmistrz Miasta,
ul. Paderewskiego 5,
42-700 Lubliniec

Strona przetargu: lubliniec.bip.info.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»