Przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania Parku Duchackiego w Krakowie

Przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania Parku Duchackiego w Krakowie
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego na zagospodarowanie Parku Duchackiego wraz z adaptacją budynku starego dworu, z rewitalizacją istniejącego stawu oraz odtworzeniem drugiego stawu na Woli Duchackiej przy ul. Estońskiej w Krakowie.

Rozwiązania projektowe winny w pełni wykorzystać i chronić wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe przedmiotowego terenu. Należy uwzględnić wszelkie zalecenia i wytyczne pozyskane na etapie opracowania koncepcji oraz dostępne materiały i opracowania dotyczące walorów przyrodniczych i historycznych tego terenu.

Oferty należy składać na adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat (pokój nr 118 budynek B), nie później niż do dnia 12.02.2015 r. do godziny 12:00.

Zamawiający:
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53,
31-586 Kraków

Strona przetargu: zikit.krakow.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»