Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu - Park Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu - Park Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim
Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu - Park Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim. W zakres prac wchodzi wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu - Park Nowe Oblicze w Starogardzie Gdańskim na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w rejonie Al. Jana Pawła II i sąsiadującym z obiektem Starogardzkiego Centrum Kultury (z koncepcji należy wyłączyć istniejącą już siłownię zewnętrzną) wraz z modernizacją istniejącego parkingu przed SCK. Dodatkowo należy zaprojektować: zjazd do Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 bezpośrednio z Al. Jana Pawła II oraz parking przed przedszkolem.

Opracowanie obejmuje projekt w zakresie budowy drogi dojazdowej (jezdnia, chodnik, odwodnienie oraz oświetlenie), ciąg pieszo-jezdny (dojazd) do garaży znajdujących się na działce nr 221, obręb 23, od strony Kościoła Św. Wojciecha po działce nr 220/1 obręb 23, 12 obręb 23. Opracowanie obejmuje dojazd w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego, odwodnienia oraz oświetlenia.

Kryteria oceny ofert:

cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - termin płatności faktur - 5

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, pok nr 1.

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Starogard Gdański,
ul. Gdańska 6,
83-200 Starogard Gdański

Strona przetargu: bip.starogard.pl


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»