Przetarg na opracowanie dokumentacji przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej willi - siedziby Oddziału IPN w Szczecinie

Przetarg na opracowanie dokumentacji przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej willi - siedziby Oddziału IPN w Szczecinie
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy, remontu i rewaloryzacji zabytkowej willi z ogrodem – siedziby Oddziału IPN w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 14 oraz pełnienie (na prawach opcji) nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

Zadanie dotyczy modernizacji siedziby OBEP i OKŚZpNP w Szczecinie, w celu zapewnienia właściwych warunków pracy i realizacji celów programowych Instytutu oraz działań konserwatorskich, w celu przywrócenia zabytkowej willi jej pierwotnego wyglądu i właściwego stanu technicznego.

W ramach działań remontowo - konserwatorskich planowane jest przeprowadzenie remontu elewacji i dachu, rewaloryzacji i rekonstrukcji oryginalnej stolarki okienno-drzwiowej, rewaloryzacji wszystkich wnętrz o oryginalnym wystroju z przywróceniem im pierwotnego wyglądu oraz remontu pozostałych pomieszczeń.

W ramach działań inwestycyjnych planowane jest wyburzenie istniejącej sali konferencyjnej dobudowanej w latach powojennych do pierwotnej, zabytkowej konstrukcji budynku, i w tym miejscu odtworzenie pierwotnej bryły ogrodu zimowego wraz z tarasem. W pomieszczeniach magazynowych przyziemia należy zaprojektować nową salę konferencyjną dla ok. 80 osób, wyposażoną w system multimedialny, wentylację i klimatyzację, z pełnym zapleczem socjalnym i technicznym. Dla potrzeb osób niepełnosprawnych planowane jest przywrócenie komunikacji pomiędzy piętrami poprzez odtworzenie szybu windowego i instalację windy. Prace związane z zagospodarowaniem terenu obejmują m.in. odtworzenie nawierzchni z cegły klinkierowej dziedzińca gospodarczego przy ul. Moniuszki, rozbiórkę istniejących zabudowań gospodarczych i w ich miejsce wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych, odtworzenie instalacji wodnej zasilającej fontannę, wykonanie fragmentu zewnętrznej instalacji ciepłowniczej z nowym włączeniem do budynku oraz uzupełnienie zieleni niskiej, oświetlenie posesji lampami parkowymi i wyposażenie w małą architekturę.

Na etapie realizacji inwentaryzacji budynku należy zinwentaryzować rysy i spękania wpływające na pracę konstrukcji i wizerunek zewnętrzny elewacji, z zaznaczeniem na rysunkach i opisaniem miejsca, szerokości rozwarcia, długości i rodzaju elementu, w którym nastąpiło uszkodzenie. W celu oceny zagrożenia i ustalenia przyczyny powstania spękań, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne badania, a następnie wskazać na etapie opracowywania dokumentacji sposób naprawy lub wzmocnienia elementu.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp)
• Ofertę należy złożyć w Centrali Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, Kancelaria Ogólna, do dnia 11.12.2015 r., godz. 10.00.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert przypisując mu odpowiednią wagę procentową:
• Cena (brutto) - 80
• Opcja - 10
• Zmysł artystyczny i funkcjonalny - 10

ZAMAWIAJĄCY:
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
UL. WOŁOSKA 7
02-675 WARSZAWA

Strona przetargu: bip.ipn.gov.pl


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»