Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 10.07.2014 10:31


Przetarg na zaprojektowanie zadaszonych kortów tenisowych

Przeglądaj zdjęcia ->
Przetarg na zaprojektowanie zadaszonych kortów tenisowych
Przetarg na zaprojektowanie trzech zadaszonych kortów tenisowych wraz z zespołem sanitarnoszatniowym, oraz budowa trzech zadaszonych kortów tenisowych bez zespołu sanitarnoszatniowego, zlokalizowanych w Poznaniu, os. Piastowskie 106a, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlano -montażowych

Niniejsze zamówienie obejmuje między innymi:
a) wykonanie koncepcji projektowej z uwzględnieniem planowanych do zastosowania technologii oraz rozwiązań technicznych i materiałowych,
b) wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej z dochowaniem niezbędnej szczegółowości jak dla projektu wykonawczego wraz ze sporządzeniem informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
c) uzyskanie wynikających z przepisów opinii, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych, decyzji, zgód i zatwierdzeń oraz odstępstw od obowiązujących przepisów jeżeli zajdzie taka konieczność; uzgodnienia z rzeczoznawcami BHP, Sanepid, P.PoG., Ochrony Środowiska (dodatkowa wycinka drzew) oraz inne wymagane przepisami; sporządzenie niezbędnych pozostałych projektów, np.: ruchu na czas prowadzenia robót, projekty warsztatowe oraz inne, jak również przeprowadzenie wymaganych badań, sprawdzeń, pomiarów, itd. niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
d) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji przedmiotu zamówienia,
e) zestawień materiałów,
f) sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR),
g) wykonanie robót budowlano - montażowych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej i w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zamówienia,
h) sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie konieczności Nadzoru Archeologicznego,
i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
j) przeprowadzenie odbiorów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z ww. dokumentem, obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.07.2014 r. godzina 11:00,
miejsce:
w sekretariacie zamawiającego,
I piętro, ul. Chwiałkowskiego 34A,
61-553 Poznań.


ZAMAWIAJĄCY
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji,
ul. Chwiałkowskiego 34A,
61-553 Poznań


Strona przetargu: posir.poznan.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;