Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej budynku administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej budynku administracyjno-biurowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji zlokalizowanej w Jeleniej Górze przy ul. M. K. Ogińskiego, działka nr 20/3, AM 23, obejmującej budowę budynku administracyjno-biurowego z niezbędnymi elementami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze.

Wymagania Użytkownika:
Budynek ma spełniać funkcję administracyjno-biurową dla potrzeb Urzędu Skarbowego i powinien być wyposażony w odpowiednie systemy wspomagające:
a) instalację wentylacji mechanicznej w wybranych pomieszczeniach (składnica akt, sala konferencyjna, sala obsługi podatnika, sala narad przy Naczelniku, gabinet Naczelnika i 2 Zastępców Naczelnika, sekretariat, pokój Głównego Księgowego),
b) klimatyzatory w następujących pomieszczeniach: serwerownia, gabinet Naczelnika i 2 Zastępców Naczelnika, sekretariat, pokój Głównego Księgowego, sala narad przy Naczelniku, Sala Obsługi Podatnika
c) system sygnalizacji napadu i włamania (piwnice, parter, serwerownia, kancelaria materiałów niejawnych),
d) system kontroli dostępu w wybranych pomieszczeniach (serwerownia, kancelaria materiałów niejawnych, ciągi komunikacyjne),
e) projekt wyposażenia multimedialnego sali konferencyjnej,
f) projekt oświetlenia zewnętrznego
g) parking na maksymalną ilość miejsc postojowych


Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych
Zaleca się zaprojektowanie pokoi dwuosobowych lub trzyosobowych dla pracowników i 14 pokoi jednoosobowych tj. dla kadry kierowniczej, Jednoosobowego Stanowiska Pracy Obsługi Prawnej i Jednoosobowego Stanowiska Kontroli Wewnętrznej oraz 4 pokoi jednoosobowych dla Naczelnika, Zastępców Naczelnika, Komornika. Powierzchnia użytkowa podstawowa (biurowa) – średnio 10 m2 na jednego pracownika, powierzchnia biurowa 15–18 m2 dla kierownika, powierzchnia netto – ok. 25 m2 na pracownika.

W sąsiedztwie gabinetu naczelnika należy zlokalizować małą salę narad z zapleczem socjalnym dla 20 osób.

Budynek musi być dostępny dla osób niepełnosprawnych od piwnic do ostatniej kondygnacji. W budynku należy przewidzieć jeden dźwig towarowo – osobowy o dopuszczalnym obciążeniu 1000 kg. Na każdej kondygnacji przewidzieć pokoje śniadań, pomieszczenie dla niszczarek i kserokopiarek, pomieszczenia techniczne wg potrzeb, pomieszczenia gospodarcze dla sprzątaczek, na parterze pomieszczenie dla ochrony oraz palarnię.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu lub ofert:17.06.2014 godzina 11:00, miejsce: 50-983 Wroclaw.ul. B. Pretficza 11, pokój nr 307 (kancelaria)


Strona przetargu: is.wroc.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»