Przetargi :: infoArchitekta

Krzeszowice - przetarg do 29 maja 2009

Projekt i wykonanie zespołu garaży dla samochodów osobowych przy ul. Długiej (bocznej) w Krzeszowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  >>

więcej

Kartuzy - przetarg do 29 maja 2009

Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, na terenie bazy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  >>

więcej

Wilkowice - przetarg do 29 maja 2009

więcej

Bytom - przetarg do 28 maja 2009

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa dwóch placów zabaw na terenie miasta Bytomia przy ul. Kolejowej i Wyzwolenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  >>

więcej

Wojcieszów - przetarg do 26 maja 2009

Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Wojcieszowie - formuła zaprojektuj wybuduj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  >>

więcej

Łódź - przetarg do 26 maja 2009

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Małej Sceny Teatru Powszechnego w Łodzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  >>

więcej

Ropczyce - przetarg do 25 maja 2009

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przebudowy i rozbudowy biblioteki publicznej w Ropczycach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  >>

więcej

Warszawa - przetarg do 25 maja 2009

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  >>

więcej

Warszawa - przetarg do 25 maja 2009

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót uzupełniających na terenie boisk przy Szkole Podstawowej Nr 316 ul. Szobera w Warszawie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego >>

więcej

Szczecin - przetarg do 25 maja 2009

Sporządzenie inwentaryzacji gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  >>

więcej

«
»
«
»