Przetargi :: infoArchitekta

Zespół zamkowo-parkowy w Uniejowie

Zespół zamkowo-parkowy w UniejowieUniejów: Przetarg na rewaloryzację zespołu zamkowo-parkowego wraz z budową ścieżki dydaktycznej. Inwestycja polega na budowie publicznej infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej promującej ideę ekologii, edukacji łączonej z zabawą i rekreację ruchową oraz chroniącej tereny przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona... >>

więcej

Bielsko-Biała: Budowa stadionu miejskiego

Bielsko-Biała: Budowa stadionu miejskiegoGmina Bielsko-Biała, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, Plac Ratuszowy 1,  ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia: Budowa stadionu miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 w Bielsku-Białej... >>


więcej

MBP Triada w Bieruniu

MBP Triada w BieruniuGmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń , Rynek 14, 43-150 Bieruń, woj. śląskie, ogłosiła przetarg na modernizację budynku TRIADY - dokumentacja projektowa. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej TRIADA w Bieruniu przy ul. Jagiełły 1... >>

więcej

JW Poznań - Krzesiny

JW Poznań - KrzesinyWojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony  na opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowej na modernizację obiektów ZPIER w Jednostce Wojskowej Poznań - Krzesiny. Szacunkowa wartość zamówienia:    249 090,00  zł. Wymagany  termin realizacji zamówienia: -    Program Inwestycji : 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania... >>

więcej

Park Wodny w Tarnowskich Górach

Park Wodny w Tarnowskich GórachTarnowskie Góry: Ogłoszono przetarg na wykonanie autorskiej koncepcji plastycznej aranżacji wystroju Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. Aranżacja wystroju pomieszczeń basenów i obiektów Parku Wodnego ma na celu uatrakcyjnienie Parku i powinna zawierać: aranżację plastyczną poszczególnych pomieszczeń basenów i obiektów, przewidywany koszt opracowania... >>

więcej

MOK w Nowym Targu

MOK w Nowym TarguNowy Targ: ogłoszono przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n: Modernizacja sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zakres objęty opracowaniem: 1/ sala widowiskowa, 2/ zaplecze sceniczne z częścią komunikacyjną i pomieszczeniem rozdzielni głównej, 3/ hol południowy z szatnią i WC... >>

więcej

Strzelnica dla JW 4651 w Gdyni

Strzelnica dla JW 4651 w GdyniGdynia: ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej - budowa strzelnicy krytej 100 m na 6 stanowisk w Gdyni dla potrzeb JW (jednostki wojskowej) 4651. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków... >>

więcej

Zakład Radioterapii

Zakład RadioterapiiZapraszamy do przetargu ogłoszonego przez Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach mającego na celu wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na rozbudowę budynku Zakładu Radioterapii. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego (również w wersji elektronicznej) na rozbudowę budynku Zakładu Radioterapii dla potrzeb Pracowni... >>

więcej

Dom Studenta PWSZ w Krośnie

Dom Studenta PWSZ w KrośnieOgłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie budynku byłego internatu przy ul. Żwirki i Wigury na pomieszczenia laboratoryjno - dydaktyczne i Dom Studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Przedmiotem zamówienia jest: >>

więcej

Modernizacja składowiska odpadów

Modernizacja składowiska odpadówTuchola: Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację składowiska odpadów w Bladowie. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Opracowanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego na linie do segregacji odpadów z uwzględnieniem zmiany systemu składowania odpadów (odpady podlegające recyklingowi i odpady inertne)... >>

więcej

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika ŚwiętokrzyskaOgłoszono przetarg na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rozbudowy kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.  Przedmiotem konkursu są twórcze prace projektowe obejmujące opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej rozbudowy Kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, w celu uzyskania... >>

więcej

Fontanna w Jabłonce

Fontanna w JabłonceOgłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej fontanny w mini parku w Jabłonce. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej fontanny w mini parku w Jabłonce zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami. W zakresie przedmiotu zamówienia przewiduje się: >>

więcej

Dom Ogrodnika

Dom OgrodnikaGrodziszcze: ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych obejmujących modernizację budynku Domu Ogrodnika na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej w Fundacji Krzyżowa. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie... >>

więcej

Zespół pałacowo-parkowy w Przeworsku

Zespół pałacowo-parkowy w PrzeworskuOgłoszono przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej - projekty budowlano wykonawcze prac remontowo konserwatorskich w zespole pałacowo-parkowym w Przeworsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.  Zamawiający: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy , Park 2, 37-200 Przeworsk, woj. podkarpackie, tel. 016 648 71 45, faks 016 648 86 42. Przedmiot zamówienia... >>

więcej

Dolina Strugi

Dolina StrugiOgłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego na zadanie p.n. Park Miejski "Dolina Strugi Świebodzińskiej" w Świebodzinie. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie czynności przygotowawczych procesu inwestycyjnego... >>

więcej

«
»
«
»