Przetargi :: infoArchitekta

Modernizacja hali sportowej

Modernizacja hali sportowejPiła: Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektu hali sportowej wraz z zapleczem 1052 m2 - powierzchnia całkowita. Zamawiający: Szkoła Policji w Pile , Pl. Staszica 7, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 3522134, faks 067 3522322. Wyremontowane pomieszczenia maja pełnić funkcję hali sportowej, sal treningowych judo, siłownia oraz zaplecza sanitarno... >>

więcej

Most na Popradzie

Most na PopradzieNowy Sącz: Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń dla zadania pn.: Odbudowa mostu w mieście Muszyna na rzece Poprad w ciągu drogi powiatowej nr 1515 K Muszyna ul. Kościuszki wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1514 K Muszyna - Leluchów - ul. Pułaskiego i drogi powiatowej nr 1515 K ul. Kościuszki. >>

więcej

Pawilon Sportowy UE

Pawilon Sportowy UEKraków: Ogłoszono przetarg na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz Wykonanie przebudowy warstw pokrycia dachu budynku Pawilonu Sportowego Uniwersytetu Ekonomicznego. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy warstw pokrycia dachu budynku Pawilonu Sportowego Uniwersytetu Ekonomicznego... >>

więcej

Stadion przy Złotniczej

Stadion przy ZłotniczejJelenia Góra: Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.: Przebudowa stadionu przy ul. Złotniczej w Jeleniej Górze na Centrum Pobytowe EURO 2012. Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia... >>

więcej

Elektrownia i przepławka przy jazie Samotwór

Elektrownia i przepławka przy jazie SamotwórWrocław: ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego elektrowni wodnej oraz przepławki dla ryb przy jazie Samotwór zlokalizowanym na rzece Bystrzycy (Ośrodek Edukacji Ekologicznej Samotwór ul. Główna 2b) -sprawa RAP/4/2011. 1 Zakres prac określony do wykonania : a. Mapa dla celów projektowych (z niezbędnymi przekrojami rzeki)... >>

więcej

Narodowy Instytut Audiowizualny

Narodowy Instytut AudiowizualnyWarszawa: ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji zagospodarowania obiektu wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie... >>

więcej

Stadion w Targowiskach

Stadion w TargowiskachMiejsce Piastowe: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej trybuny krytej mieszczącej zaplecze klubowe stadionu piłkarskiego w Targowiskach. Przedmiot umowy obejmuje: 1.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej trybuny krytej mieszczącej zaplecze klubowe stadionu piłkarskiego w Targowiskach w oparciu o koncepcję stanowiącą zał. nr 6 do specyfikacji... >>

więcej

Pałac w Gardzienicach

Pałac w GardzienicachLublin: Ogłoszono przetarg na wykonanie kompleksowej renowacji pałacu w Gardzienicach wraz z północną oficyną pałacową oraz ich adaptacją na potrzeby Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach (nr projektu POIS.11.01.00-00-061/10 w ramach działania 11.1 >>

więcej

Instytut lotnictwa - L2

Instytut lotnictwa - L2Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z realizacją budowy budynku biurowego L2 na terenie Instytutu Lotnictwa. W zakres zamówienia wchodzi: wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej; realizacja budowy budynku biurowego L2 na podstawie wykonanych projektów wykonawczych... >>

więcej

Akademia golfa

Akademia golfaOgłoszono przetarg w formie projektuj - buduj - wyposaż, dotyczący Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie. Zamówienie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonaniu robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji. Szczegółowy opis... >>

więcej

Centrum Rozwoju Przestrzeni Inteligentnych

Centrum Rozwoju Przestrzeni InteligentnychGdańsk: ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji dla budowy budynku Centrum Rozwoju Przestrzeni Inteligentnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Szczegółowy opis przedmiotu konkursu zostanie przedstawiony w założeniach funkcjonalno-użytkowych, który będzie stanowił załącznik nr 11 do Regulaminu. Kryteria oceny prac konkursowych >>

więcej

Strefa turystyczna

Strefa turystycznaOpole Lubelskie: ogłoszono przetarg na tworzenie strefy turystycznej na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim - etap I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na utworzeniu strefy turystycznej na terenie zabytkowego Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim, w skład której wchodzi przebudowa elementów parku w układzie zaprojektuj i wybuduj, w tym: >>


więcej

Instytut Kulturoznawstwa UWr

Instytut Kulturoznawstwa UWrWrocław: ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Instytutu Kulturoznawstwa UWr. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest USŁUGA - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń w budynku Instytutu Kulturoznawstwa, Katedry Etnologii i Antropologii... >>

więcej

Basen w Morągu

Basen w MorąguMorąg: Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Budowa wielofunkcyjnego, krytego basenu pływackiego wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym w Morągu. Zamawiający: Urząd Miejski w Morągu , ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg, woj. warmińsko-mazurskie... >>

więcej

Szpital kliniczny nr 4

Szpital kliniczny nr 4Łódź: Ogłoszono przetarg na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego na przebudowę i adaptację pomieszczeń w celu ich przystosowania do potrzeb nauczania osób niepełnosprawnych w budynku Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Spornej 36/50- ZP/129/2010/P/II. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest w szczególności: >>

więcej

«
»
«
»