Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 15.09.2014 09:58


Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Urzędu Skarbowego

Przeglądaj zdjęcia ->
Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Urzędu Skarbowego
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych służących do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlano-instalacyjne rozbudowy budynku Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św.

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:


Zadanie I. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej.

1.Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozbudowy powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych:
- w zakresie opisanym w rozdziale 14 pkt 2 i 3,
- w Zarządzeniu Nr 24/FR/2011 Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów obiektów budowlanych oraz trybu postępowania przy finansowaniu inwestycji ze środków budżetu państwa w jednostkach resortu finansów § 8, § 16, § 17.
2. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna powinna zawierać:
1) wizualizację komputerową bryły nowego budynku połączonego z obecną siedzibą Urzędu Skarbowego. Wizualizacja powinna w sposób czytelny określić zasadę rozwiązania przestrzennego, propozycje materiałowe i kolorystyczne,
2) część opisową z uwzględnieniem technologii i proponowanych do zastosowania rozwiązań projektowych i materiałowych,
3) plan sytuacyjny z naniesionymi obiektami,
4) rysunki elewacji z pełnym widokiem budynku (istniejącego budynku i dobudowanej części), kolorystykę elewacji,
5) rzuty poszczególnych kondygnacji z układem funkcjonalnym pomieszczeń, ich przeznaczeniem, wielkością powierzchni i opisem rozwiązań materiałowych wykończeniowych, w projektowanej rozbudowie,
6) przekroje,
7) wartość kosztorysową inwestycji sporządzoną na postawie rozwiązań przyjętych w koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz ze wstępnym zestawieniem kosztów w rozbiciu na grupy kosztów, o którym mowa w § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238 poz. 1579). Do określenia wartości kosztorysowej inwestycji zaleca się wykorzystać publikacje Wydawnictwa Sekocenbud. Forma WKI w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić inwentaryzację budynku Urzędu Skarbowego i zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Przedstawiona przez Wykonawcę koncepcja funkcjonalno przestrzenna musi uwzględniać wszelkie uwagi i zalecenia zgłoszone przez Pełnomocnika Zamawiającego oraz Ministerstwo Finansów. Zalecenia te obowiązują również w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego. Projektant zobowiązany jest do przedstawienia dwóch propozycji przestrzennych rozbudowy budynku Urzędu Skarbowego. Pełnomocnik Zamawiającego wybierze jedną koncepcję.

Zadania II. Opracowanie dokumentacji projektowej


Proponowane pomieszczenia w rozbudowanej części budynku Urzędu Skarbowego:

I kondygnacja - planowana powierzchnia użytkowa - do 400 m2 (w tym: pomieszczenie na garaż samochodowy, pomieszczenia biurowe, komunikacja, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenie socjalne),
b) II kondygnacja - planowana powierzchnia użytkowa – do 400 m2 (w tym: pomieszczenia dla naczelnika, zastępcy naczelnika , urządzenie sekretariatu z aneksem kuchennym, pomieszczenia biurowe, komunikacja, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenie socjalne),
c) III kondygnacja - planowana powierzchnia  użytkowa – do 400 m2 (w tym pomieszczenia biurowe, komunikacja, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenie socjalne),
d) IV kondygnacja - planowana powierzchnia  użytkowa – do 400 m2 (w tym pomieszczenia biurowe, korytarz, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenie socjalne).

Z uwagi na charakter czynności, stopień poufności, kontakt z podatnikami i ich obsługa planuje się pokoje dwu lub trzyosobowe.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego tj. Izbie Skarbowej w Kielcach przy ul. Witosa 78 B w pokoju nr 102 (sekretariat)

ZAMAWIAJĄCY
Izba Skarbowa w Kielcach,
ul. Witosa 78B,
25-561 Kielce


Strona przetargu: kielce.is.gov.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;