Przetargi
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 16.10.2014 09:50


Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przebudowa Placu Jagiellońskiego w centrum Radomia

Przeglądaj zdjęcia ->
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przebudowa Placu Jagiellońskiego w centrum Radomia
Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa Placu Jagiellońskiego- rewitalizacja ścisłego centrum Radomia

Plac Jagielloński  jest obszarem zaniedbanym przestrzennie i  funkcjonalnie. Skwer w zachodniej części placu w niewielkim stopniu służy jako miejsce spotkań i odpoczynku. Podobnie zachodnia część - zatraciła charakter placu miejskiego i tylko sporadycznie i  prowizorycznie, np. w noc sylwestrową, powraca do właściwej funkcji.

Projekt placu winien uwzględniać jego wieloosiowość, geometrię, skalę istniejącej i planowanej zabudowy, organizować przestrzeń publiczną nadając jej charakter wielofunkcyjnego placu miejskiego. Rozwiązania przestrzenne i techniczne winny umożliwiać elastyczne wykorzystanie placu: uroczystości miejskie (również przed planowanym pomnikiem), wypoczynek, zgromadzenia mieszkańców, imprezy okolicznościowe, etc.

W obecnej postaci Plac Jagielloński został ukształtowany w latach 50/60 XX w. oraz przez późniejsze ingerencje. Pozostałość tego monumentalnego uformowania widoczna jest w zaokrąglonym wyniesieniu północnej części placu - znajdował się tu pomnik Zwycięstwa (stąd też poprzednia nazwa placu-Zwycięstwa).

Istniejące charakterystyczne ograniczenia terenu:
- zachodni narożnik placu u zbiegu ul. Struga i ul. Kelles-Krauza
- południowo-wschodni narożnik placu przed wejściem głównym do teatru
- wyniesienie w północnej części placu (miejsce po zdemontowanym pomniku)
W zachodniej części placu znajduje się skwer z urządzoną zielenią niską i wysoką.

W skład przedmiotu zamówienia  wchodzi w szczególności:
1) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zagospodarowania Placu Jagiellońskiego w Radomiu, w obszarze ograniczonym ulicami Kelles-Krauza i Struga, oraz zachodnią ścianą budynku Teatru Miejskiego, we wszystkich niezbędnych branżach,
2) Dokumentacji geotechniczna,
3) Inwentaryzacja zieleni,
4) Projekty budowlane z projektem zagospodarowania terenu, oraz niezbędnymi uzgodnieniami i opracowaniami,
5) Uzupełniające i uszczegóławiające projekty wykonawcze w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
6) Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
8) Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, obejmującej teren Placu i jego otoczenia, zgodnej z wytycznymi Zamawiającego i zawierającej:

- plan zagospodarowania terenu (mapa w skali min. 1:500),
- charakterystyczne rzuty i przekroje, elementy małej architektury, schematy itp.,
- minimum dwie wybrane perspektywy,
- część opisową, zawierającą informacje o zaproponowanych rozwiązaniach funkcjonalnych, konstrukcyjnych, materiałowych, bilans terenu, szacunkowe (wstępne) koszty realizacji inwestycji.


Opracowaniem należy objąć teren oznaczony:
1) kolorem czerwonym – granice opracowania koncepcji architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem ciągu ulicy  Struga (Trakt Królewski), Kelles Krauza i ulicy Focha
2) kolorem niebieskim, brązowym, zielonym – granice opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
W tym:
- kolor niebieski: przewidywana rezerwa terenu pod prestiżową inwestycję kubaturową. Proponuje się ujęcie w dokumentacji projektowej rezerwę terenu pod tymczasową zieleń do czasu docelowej realizacji inwestycji kubaturowej
- kolor brązowy: proponowana funkcja reprezentacyjna - utwardzony plac na znacznej powierzchni, z możliwością organizacji imprez z udziałem znacznej ilości osób
- kolor zielony: proponowana funkcja rekreacyjna - zieleń, woda, mała architektura, wypoczynek itp.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

29.10.2014
Godzina: 9:00
Miejsce: Urząd Miejski w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, Wydział Inwestycji, pok. 242

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasta Radomia,
Prowadzący sprawę: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Radomiu,
adres e-mail: inwest@umradom.pl


Strona przetargu: bip.radom.pl

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj;