Programy
   
Artykuł NIEWIDOCZNY dla użytkowników
Data: 2.12.2009 15:21


BuildDesk Energy Certificate PRO

Przeglądaj zdjęcia ->
BuildDesk Energy Certificate PROBuildDesk Energy Certificate Professional (BDEC PRO) jest programem służącym do  analizy energetycznej budynku lub lokalu. BDEC PRO przygotowuje projektowaną charakterystykę energetyczną, opracowanie dotyczące właściwości cieplno-wilgotnościowych zarówno dla poszczególnych przegród jak i całego budynku oraz świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu.


Program przygotowuje opracowania w formie elektronicznej (plik PDF). BDEC PRO posiada rekomendację Narodowej Agencji Poszanowania Energii programu do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.
Filozofia działania systemu BDEC PRO jest bardzo prosta. Każdy użytkownik może bez ponoszenia kosztów korzystać z programu, wykonywać obliczenia i generować wydruki danych wejściowych i wskaźnika EP. W przypadku, gdy chce wygenerować świadectwo charakterystyki energetycznej lub projektowaną charakterystykę musi połączyć się z serwerem, zalogować na wcześniej stworzone konto i dokonać zakupu konta Professional lub pakietu kredytów.

Pakiet abonamentowy i kredyty
Podstawową różnicą konta abonamentowego od możliwości generacji charakterystyk energetycznych i świadectw energetycznych za pomocą kredytów (system pre-paid) jest to, iż użytkownik zakupując konto uzyskuje dostęp do następujących elementów:
- uzyskuje możliwość generowania dowolnej ilości projektowanych charakterystyk energetycznych dziennie
- ma możliwość generacji raportów cieplno-wilgotnościowych zarówno dla poszczególnych
  przegród jak i dla całego budynku
- może generować w zależności od rodzaju konta od 1 do 5 świadectw energetycznych dziennie
- korzysta z konta przez określony czas – od 3 miesięcy do roku
- korzysta z bezpłatnych aktualizacji oprogramowania przez cały czas ważności abonamentu.

Natomiast w przypadku, gdy Klient zakupuje pakiet kredytów jego konto stworzone na serwerze zostaje doładowane i może on generować opracowania. Ceny pakietów kredytów wahają się od 60 zł do 400 zł netto, natomiast kont od 180 zł do 2000 zł netto.


BuildDesk Energy Certificate PRO
Wyniki pośrednie oraz raport z obliczeń
BDEC PRO przedstawia na stronie Wyniki wartości podstawowych wskaźników energetycznych charakteryzujących analizowany budynek. Użytkownik może na bieżąco śledzić efekty wprowadzanych zmian optymalizując projekt. Razem z wygenerowanym świadectwem charakterystyki energetycznej użytkownik otrzymuje raport obliczeniowy, pokazujący szczegółowo tok obliczeń i pozwalający odczytać szczegółowe parametry energetyczne budynku, nie ujęte świadectwem.

Projektowana charakterystyka energetyczna
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, każdy projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie obiekty budowlane o prostej konstrukcji, jak budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. W tym celu została stworzona w programie BuildDesk Energy Certificate Professional możliwość przygotowania takiego opracowania. Aby wygenerować taki dokument należy wprowadzić wszystkie dane jak przy tworzeniu świadectwa. Po wprowadzeniu danych i akceptacji wyniku uzyskujemy w wersji elektronicznej (PDF) projektowaną charakterystykę energetyczną, ze szczegółowymi danymi dot. przegród, instalacji, zapotrzebowania na energie pierwotna, końcową, oraz komentarz do uzupełnienia odnośnie spełnienia warunków zawartych w Rozporządzenie w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Obliczanie kondensacji pary wodnej we wnętrzu przegrody oraz kondensacji powierzchniowej
Obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wymaga od projektantów sprawdzenia cech przegrody już nie tylko pod kątem izolacyjności cieplnej, ale także poprawności doboru warstw i materiałów w przegrodzie pod kątem właściwości wilgotnościowych.
BDEC Pro posiada wbudowany pełen algorytm normy PN - EN ISO 13788, służącej do obliczania wymaganych parametrów wraz z drukowaniem raportów z obliczeń cieplno – wilgotnościowych. Opracowanie takie może zostać stworzone zarówno dla pojedynczych przegród jak również dla całego budynku. Dostępne jest tylko dla posiadaczy pakietów abonamentowych.

Wygodna metoda przypisywania linowych mostków cieplnych.
Program BDEC PRO zawiera pełen katalog liniowych współczynników przenikania ciepła zgodny z normą PN – EN ISO 14683. Po wskazaniu kursorem na dany typ mostka cieplnego (np. narożnik wypukły) program BDEC PRO przechodzi to katalogu wariantów liniowych współczynników przenikania ciepła dla danego rodzaju mostka. Użytkownik, na podstawie schematu, wybiera odpowiedni dla analizowanego budynku wariant, a program podstawia właściwą wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła. Dodatkowo, obok schematów graficznych, umieszczono oznaczenia. Użytkownik jedynie musi podać odpowiednią długość mostka liniowego na podstawie inwentaryzacji lub projektu budynku.


BuildDesk Energy Certificate PRO
BuildDesk Energy Certificate PROProgram BuildDesk Energy Certificate Professional w łatwy sposób umożliwia obliczanie współczynnika U dla przegród niejednorodnych, które bardzo często wstępują w budynkach (dachy, ściany w systemie budownictwa szkieletowego, itp.). Dodatkowo program liczy współczynnik U dla przegród z warstwami o zmiennej grubości pozwalając na przykład na odtworzenie dachu płaskiego ze spadkami wykonstruowanymi za pomocą materiału izolacyjnego.

Różne systemy c.o. i c.w.u.
Bardzo często może zaistnieć potrzeba podziału systemu centralnego ogrzewania i c.w.u w budynku i/lub lokalu. Coraz częstszym tego przykładem jest wspieranie instalacji c.w.u z ciepła dostarczonego z kolektorów słonecznych lub zastosowanie w jakimś lokalu rozważanego budynku, np. elektrycznego ogrzewacza przepływowego. Wprowadzanie różnych nośników energii, źródeł ogrzewania czy nawet całych instalacji będzie także przydatne przy rozpatrywaniu całego budynku, ale z lokalami o instalacjach indywidualnych. Program BDEC PRO umożliwia wprowadzenie kilku systemów zarówno dla c.o. jak i c.w.u.

Gotowe projekty
W Polsce rocznie sprzedaje się ponad 80.000 gotowych projektów domów jednorodzinnych. Każdy z tych budynków zgodnie z aktualnym prawem w momencie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie będzie musiał posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. W celu znacznego ułatwienia pracy projektantom, BuildDesk udostępnia bazę danych koniecznych do obliczenia świadectw charakterystyki energetycznej, przygotowaną dla gotowych projektów domów, oferowanych przez najbardziej znane polskie pracownie architektoniczne. Wprowadzenie wszystkich danych budynku – a zwłaszcza odtworzenie jego geometrii - koniecznych do wystawienia świadectwa energetycznego, jest bardzo pracochłonne. Po wgraniu pliku z danymi projektu typowego przygotowanego przez pracownię autorską i BuildDesk projektant wprowadzi tylko zmiany i modyfikacje w stosunku do projektu wyjściowego, zakupionego w pracowni.

Platforma współpracy i wsparcie
Dzięki połączeniu wersji online i offline program jest na bieżąco automatycznie aktualizowany. Aktualizacja odbywa się poprzez połączenie internetowe i nie wymaga od użytkownika żadnych czynności oprócz akceptacji pobrania najnowszej wersji oprogramowania. Daje to pewność pracy na zawsze aktualnej względem przepisów wersji oprogramowania. Pozwala również na rozwijanie możliwości oprogramowania bez konieczności wysyłania płyt i instalowania aktualizacji.

Ponadto w celu wsparcia użytkowników BuildDesk uruchomił specjalnie dedykowane ku temu forum – http://forum.builddesk.pl, gdzie zarówno konsultanci BuildDesk jak i użytkownicy programu wymieniają się doświadczeniem i wiedzą

Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.

. Wróć do listy tematów
dowload... czekaj ...
dowload...
dowload...
Co czytają inni: Zobacz więcej
dowload...

R E K L A M A

Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj";