Wykłady z cyklu Modernizm, postmodernizm, architektura

Wykłady z cyklu Modernizm, postmodernizm, architektura

Cykl wykładów "Modernizm, postmodernizm, architektura" został zrealizowany w tym roku przez Muzeum w Gliwicach. W jego ramach mogliśmy wysłuchać trzech wykładów poświęconych m.in. modernistycznym obiektom. 

Wykłady udostępniono na Youtube na kanale Muzeum w Gliwicach. Wszystkie trzy można obejrzeć poniżej.

W ramach cyklu odbyły się spotkania:
  • Architektura a pojęcie stylu
  • Architektura a spór o istnienie świata
  • Co jest nowego w nowo-żytności i nowo-czesności?
Opis organizatora:

Popularność terminów: „modernizm” i „postmodernizm” jest proporcjonalna do trudności, na jakie napotyka każdy, kto chciałby je zdefiniować. Dlatego w trakcie cyklu wykładów, przygotowanych przez Ewę Chudybę, filozofkę, podjęta zostanie próba przybliżenia ideowego zaplecza nurtów i zjawisk w obrębie kultury, które z pomocą tych terminów określamy i wskazania, jak pod ich wpływem kształtuje się architektura i nasze jej rozumienie. Szczególnie istotne będą właściwe dla modernizmu i postmodernizmu obrazy świata – to, jak i co budujemy, nie pozostaje bowiem bez związku z wyobrażeniami na temat rzeczywistości. Podczas trwających do czerwca 2022 roku spotkań zastanowimy się między innymi, od kiedy w architekturze zaczyna się nowoczesność i dlaczego Fausta, głównego bohatera poematu Goethego, uznawać można za pierwsze wcielenie Roberta Mosesa, który pasmami autostrad przeorał nowojorski Bronx. Odpowiemy też na pytanie, czy wieża Babel może stać się symbolem architektury postmodernistycznej i czym różni się Nike z Linz od Nike z Samotraki. Wykładom towarzyszyć będzie również pytanie, czy w nurtach i zjawiskach kultury określanych z pomocą kategorii: „modernizm”, „postmodernizm”, „nowoczesność”, „ponowoczesność” faktycznie wyczerpuje się to, co nazywamy naszą współczesnością.

Wykłady:Źródło: Muzeum w Gliwicach


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»