Zaprojektuj Schody Modułowe - wyniki konkursu Rintal


Zaprojektuj Schody Modułowe - wyniki konkursu Rintal

Zadaniem postawionym przed projektantami przez firmę Rintal było stworzenie nowatorskiego rozwiązania schodów zabiegowych wraz z poręczami. Ze względu na wymaganą uniwersalność zastosowań, projekt bazować musiał na systemie modułów. Powtarzalne elementy konstrukcji pozwolić miały na swobodne kształtowanie różnych wariantów zabiegu schodów. Przy ocenie prac konkursowych jury zwróciło uwagę na trafność rozwiązania zadania podanego w założeniach konkursu, oryginalność, zastosowane materiały oraz techniczne możliwości realizacji projektu.

Pierwsza nagroda nie została przyznana; jury uznało, że żadna z nadesłanych prac nie spełnia w pełni założeń konkursowych.II nagroda
autor: Sylwester Szymański
Praca, która zwyciężyła przeważającą ilością pozytywnych ocen zarówno pod kątem estetycznym jak i merytorycznym. Najbardziej inspirująca ze wszystkich nadesłanych, doskonały warsztat graficzny autora oraz najciekawszy pomysł. Punktem wyjścia stał się box wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 6mm. Przy tworzeniu zabiegu, górna płaszczyzna modułu odchylona została o odpowiedni kąt tak, aby stworzyć ergonomiczną przestrzeń stopnia zachowując jednocześnie możliwość dostawienia dowolnego z dwóch modułów. Między modułami znajduje się poliuretanowa podkładka absorbująca drgania. Podkładka wyposażona jest  w diody, które pozostają przygaszone dopóki nie staniemy na stopień schodów. Nazwa „nastro” po włosku oznacza wstęgę.III nagroda
autor: Mikołaj Stech
Nagroda przyznana za bardzo ciekawe i oryginalne podejście do tematu, trafną interpretację pojęcia modułowości, walory techniczne, przejrzystość oraz estetykę podania. Każdy z modułów kryje w sobie część konstrukcyjną, którą stanowi płyta stalowa grubości 12mm obłożona innowacyjnym i bardzo trwałym Corianem łączona w miejscach wyżłobień.


Zaloguj się jako Użytkownik aby móc dodawać komentarze.
«
»
«
»