INTERsoft
ArCADiasoft
==
 


ArCADia BIM

ArCADia BIM to oprogramowanie służące do kompleksowej, obliczeniowo-graficznej obsługi procesu projektowania budowlanego BIM. Umożliwia stworzenie międzybranżowej dokumentacji, łącznie z automatycznym wykrywaniem kolizji elementów konstrukcji budowlanych i instalacji, porównywanie i scalanie dokumentów (wraz ze znajdowaniem różnic między nimi). ArCADia BIM nie jest systemem zamkniętym, umożliwia współpracę z innymi programami.
W skład systemu ArCADia BIM wchodzą:

MODUŁ PODSTAWOWY (do wyboru):

ArCADia LT
To funkcjonalny i intuicyjny program CAD do tworzenia dokumentacji 2D i zapisu plików w formacie DWG 2013. Aplikacja umożliwia projektowanie i opis za pomocą podstawowych elementów rysunkowych, bloków i tekstu oraz ich edycję. Program umożliwia wstawianie elementów budynku BIM: okien, ścian, drzwi, stropów, zdefiniowanych obiektów 2D i 3D ArCADia BIM, a także porównywanie i scalanie dokumentów systemu ArCADia BIM. Moduł do importu i eksportu projektów w formacie IFC pozwala dodatkowo na obiektową komunikację z innymi programami BIM.
ArCADia/ArCADia PLUS
Posiada funkcjonalność ArCADia LT powiększoną o dodatkowe opcje tworzenia rysunków 2D i 3D, precyzyjnego wymiarowania i rozszerzone opcje drukowania. Z trójwymiarowych rysunków z zadanymi teksturami i oświetleniem można wykonywać renderingi. W wersji PLUS możliwe jest tworzenie i pełna edycja brył ACIS (co pozwala na precyzyjną pracę z pełnymi bryłami, operacje przenikania, sumy, różnicy oraz import i eksport plików w formacie SAT). Program pozwala na rozszerzenie możliwości poprzez wczytanie aplikacji LISP, SDS i IRX.
ArCADia AC
Nakładka na program AutoCAD rozszerzająca jego możliwości o wstawianie elementów budynku BIM: okien, ścian, drzwi, stropów, zdefiniowanych obiektów 2D i 3D ArCADia BIM, a także porównywanie i scalanie dokumentów systemu ArCADia BIM, tak jak w programie ArCADia LT.

MODUŁY BRANŻOWE:

ArCADia-ARCHITEKTURA – służy do tworzenia modelu budynku, rzutów, przekrojów, wymiarowania i wizualizacji. Posiada zaawansowane zestawienia: powierzchni, kubatur, stolarki, pomieszczeń, materiałów itd., import elementów budynku z programów ArCon i R3D3-Rama 3D. Możliwości ARCHITEKTURY rozszerza moduł ArCADia-ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU, służący do projektowania terenów zielonych.

ArCADia-INSTALACJE ELEKTRYCZNE/PLUS, ArCADia-TABLICE ROZDZIELCZE, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE, ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE, ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE, ArCADia-INSTALACJE ODGROMOWE, ArCADia-INSTALACJE GRZEWCZE służą do projektowania instalacji w budynku oraz tworzenia dokumentacji instalacji wewnętrznych wraz z pełnymi obliczeniami (zgodnymi z obowiązującymi normami) i zestawieniami materiałów.

ArCADia-SIECI ELEKTRYCZNE, ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE, ArCADia-SIECI KANALIZACYJNE, ArCADia-INSTALACJE GAZOWE ZEWNĘTRZNE służą do projektowania sieci zewnętrznych wraz z profesjonalną dokumentacją.

ArCADia-SŁUP ŻELBETOWY, ArCADia-PŁYTA ŻELBETOWA służą do projektowania konstrukcji.


MODUŁY uzupełniające system ArCADia BIM

ArCADia-IFC – import architektonicznej bryły budynku w formacie IFC (np. z programów Revit i ArchiCAD) wraz z elementami instalacji oraz eksport projektu zarówno bryły budynku, jak i elementów instalacji i sieci.
ArCADia-DROGI EWAKUACYJNE – projektowanie sieci dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych w budynkach.
ArCADia-INWENTARYZATOR – tworzenie rzutów inwentaryzowanych budynków bezpośrednio podczas obmiaru (współpraca z dalmierzami laserowymi).
ArCADia-3D MAKER – umożliwia zapis trójwymiarowego projektu z systemu ArCADia BIM.

Produkt z kategorii: programy