INTERsoft
ArCADiasoft
==
 


ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE to moduł branżowy systemu ArCADia BIM , opartego na ideologii Building Information Modeling (BIM), składającego się ze współpracujących ze sobą modułów. Program pozwala na wykonanie profesjonalnej dokumentacji projektu instalacji kanalizacyjnej. Przeznaczony jest dla projektantów wewnętrznych instalacji sanitarnych.

ArCADia-INSTALACJE KANALIZACYJNE pozwala na obiektowe wstawianie elementów rysunkowych na podkładach architektoniczno-budowlanych w formacie plików rastrowych lub wektorowych, przy jednoczesnym tworzeniu schematów obliczeniowych oraz generowaniu rozwinięć i profili. Użytkownik ma możliwość zaprojektowania instalacji kanalizacyjnej ze względu na prowadzone ścieki: ścieki socjalno-bytowe, opadowe (dla lokalizacji rur spustowych w budynku lub przy konieczności prowadzenia rur odpływowych pod posadzką budynku) oraz ścieków technologicznych.

W programie można zaprojektować podłączenia urządzeń do pionu i na tej podstawie zdefiniować obciążenia hydrauliczne, co z kolei pozwoli na wyznaczenie średnicy pionu. Program umożliwia definiowanie obiektów na odcinkach poziomych i pionowych: czyszczaki, rewizje, studzienki, armatura (klapy burzowe) oraz przepady. Na podstawie zadanych spadków, wyznaczonych średnic oraz danych o ławach fundamentowych i innych obiektach program generuje profil podłużny instalacji, na którym można dodefiniowa
poszczególne parametry, np. średnicę, co zostanie uwzględnione w modelu ogólnym kanalizacji.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU :

• Wprowadzanie trasy rurociągów instalacji kanalizacyjnej z zadanym spadkiem na rzucie, począwszy od punktu opływu, wraz ze studzienką rewizyjną, po przybory kanalizacyjne, z uwzględnieniem rodzaju odprowadzanych ścieków.

• Nanoszenie punktów odpływu, armatury, czyszczaków i automatyczne wprowadzanie rewizji na poziome kanały odpływowe.

• Nanoszenie rurociągów z automatycznym rozróżnieniem na kanały odpływowe, piony i podejścia pod przybory – bogata biblioteka materiałów.

• Tworzenie i zapis własnych ustawień w szablonie.

• Automatyczne generowanie zestawu kształtek połączeniowych wraz z możliwością ich modyfikacji i graficznym odzwierciedlaniem tych elementów na wszystkich rysunkach.

• Ułatwienia rysunkowe pozwalające w szybki i łatwy sposób kreować podejścia wielu odpływów jednocześnie w zależności od sposobu podłączenia i przeznaczenia przyborów. Dobór rurociągów podejść przyborów do pionów z katalogów producentów.

• Ciągłe wprowadzanie trasy pionowych i poziomych odcinków instalacji, zmiana poziomu wielu elementów instalacji jednocześnie.
• Automatyczne tworzenie numerowania punktów i opisu instalacji.

• Pełne automatyczne generowanie rozwinięcia: odpływów, pionów, podejść z przyborami wraz z armaturą i urządzeniami instalacji kanalizacyjnej. Możliwość edycji i zmiany obiektów z poziomu rysunku rozwinięcia.

• Automatyczne generowanie profili przewodów odpływowych i pionów z uwzględnieniem kolizji z innymi instalacjami modułów systemu ArCADia BIM.

• Obliczanie przepływów odcinkowych, napełnień i prędkości.
• Wyznaczanie średnic odcinków odpływowych, pionów, rur spustowych i spadków.

• Podgląd instalacji w 3D, ułatwiający korygowanie nieprawidłowości szczegółów prowadzenia trasy rurociągów niemożliwych do odczytania z rzutu.

• Sprawdzenie instalacji pod względem poprawności połączeń oraz czytelny sposób wykrywania i korygowania błędów, umożliwiające szybkie sortowanie pod względem elementów i ich położenia.

• Generowanie raportów obliczeniowych, gotowych zestawień materiałów, przeznaczonych do dalszego przetworzenia oraz wykonania kosztorysów i wycen inwestycji (eksport do programów Ceninwest i Norma).

• Eksport w formacie IFC.

Produkt z kategorii: programy