PROGRAMY
ArCADiasoft
==
 


ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE

ArCADia-INSTALACJE WODOCIĄGOWE to moduł branżowy systemu ArCADia BIM

Program pozwala na obiektowe wstawianie elementów rysunkowych na podkładach architektonicznych przy jednoczesnym tworzeniu schematów obliczeniowych oraz generowaniu trzech rodzajów rzutów aksonometrycznych. Dodatkowo umożliwia automatyczny dobór elementów z uwzględnieniem preferencji użytkownika (wybór katalogów do doboru elementów) oraz automatyczne generowanie raportów i zestawień materiałów lub obiektów użytych w projekcie.

Projektowanie może być realizowane na rzutach budynków wykonanych w programie ArCADia-ARCHITEKTURA oraz zrealizowanych w środowisku CAD w postaci plików rastrowych lub wektorowych. Użytkownik korzysta z biblioteki elementów stosowanych w instalacjach wodociągowych, którą może rozbudowywać i dostosować do własnych potrzeb w zakresie stosowanych urządzeń oraz rodzajów materiałów rurociągów. Ponadto istnieje możliwość sporządzenia własnego szablonu z zapisem własnych ustawień domyślnych dla każdego elementu programu i przenoszenie go razem z projektem

Program pozwala na sprawdzenie poprawności zaprojektowanej instalacji pod względem hydraulicznym oraz doboru urządzeń.

MOŻLIWOŚCI PROGRAMU:

• Sporządzanie rysunków wewnętrznej instalacji wodociągowej, począwszy od punktu przyłączenia, przez zestaw wodomierzowy i rurociągi, po niezbędną armaturę.

• Nanoszenie punktów czerpalnych i przebiegu rurociągów doprowadzających wodę.

• Nanoszenie pionów i przewodów rozdzielczych z bogatej biblioteki rur wykonanych z różnych materiałów. Możliwość jednoczesnego prowadzenia kilku równoległych przewodów o różnych funkcjach oraz inteligentnego ich łączenia.

• Wstawianie armatury i urządzeń z obszernej biblioteki producentów (armatura czerpalna, zaporowa, zwrotna, zabezpieczająca, przeciwpożarowa i regulacyjna, urządzenia pomiarowe, filtry, mieszacze).

• Wstawianie różnych rodzajów urządzeń z indywidualnie ustawionymi kształtami i wymiarami (urządzenia do centralnego przygotowania c.w.u., podgrzewacze c.w.u., urządzenia do podnoszenia ciśnienia).

• Automatyczne generowanie zestawu kształtek połączeniowych wraz z możliwością ich modyfikacji.

• Ułatwienia rysunkowe pozwalające na podłączenie w szybki i łatwy sposób wielu punktów czerpalnych oraz na ciągłe wprowadzanie trasy pionowych i poziomych odcinków instalacji, a także zmianę poziomu wielu elementów instalacji jednocześnie; wprowadzenie do biblioteki programu typowych układów elementów, np. zestaw wodomierzowy.

• Wprowadzenie instalacji wrysowanej w środowisku CAD i przekształcenie linii w rurociągi (obiekty systemu ArCADia BIM).

• Automatyczne tworzenie numerowania punktów i opisu instalacji z możliwością edycji. Tworzenie własnych szablonów.

• Generowanie trzech rodzajów aksonometrii (również częściowych) oraz możliwość uczytelniania ich metodą odsunięć i skracania odcinków w jednej krótkiej operacji; możliwość wprowadzania armatury zaporowej bezpośrednio na rysunku aksonometrii z automatycznym uwzględnieniem na rzucie i w zestawieniach.

• Obliczanie całkowitej i częściowej straty ciśnienia dla wszystkich lub wybranych ścieżek przepływu wody, wybór najniekorzystniej położonego punktu rozbioru.

• Obliczenie strat ciepła i strat ciśnienia w obiegach cyrkulacyjnych, z możliwością wyznaczenia wymaganych parametrów wysokości podnoszenia i wydajności dla pomp cyrkulacyjnych.

• Uwzględnianie w obliczeniach warunków hydraulicznych dla instalacji z zastosowanymi hydrantami przeciwpożarowymi.
Sprawdzenie instalacji pod względem poprawności połączeń.

• Automatyczny dobór elementów instalacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

• Generowanie raportów obliczeniowych, gotowych zestawień materiałów, urządzeń oraz kształtek połączeniowych zawartych w projekcie, przeznaczonych do dalszego przetworzenia oraz wykonania kosztorysów i wycen inwestycji (eksport do programów Ceninwest i Norma).

Produkt z kategorii: programy


Ta witryna używa plików cookies, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gamma Media bedącego wydawcą portalu infoArchitekta.pl. Dane przechowywane w celach marketingowych i statystycznych. Dane użytkowników gromadzone są anonimowo. Akceptuj";