INTERsoft
ArCADiasoft
==
 


INTERsoft-INTELLICAD | program CAD do tworzenia technicznych dokumentacji 2D i 3D w formacie DWG

NOWY WYMIAR OPROGRAMOWANIA INTELLICAD, SZYBKI I WYDAJNY PROGRAM CAD, TERAZ DOSTĘPNY W WERSJI 64-bit.

INTERsoft-INTELLICAD 2022 to najnowsza edycja znanego od lat programu CAD do tworzenia technicznych dokumentacji 2D i 3D w formacie DWG. Program posiada rozbudowane narzędzia do precyzyjnego rysowania, jego nowy interfejs graficzny zapewnia intuicyjną pracę i nie ingeruje w przyzwyczajenia projektanta CAD. Program posiada szerokie możliwości zapisu i odczytu plików DWG, od najstarszej wersji 2,5 przez najbardziej popularny formatu DWG 2013 do najnowszego DWG 2018. Program jest dostępny w wersji 64-bitowej co pozwala w pełni wykorzystać zasoby i potencjał nowych komputerów.

Praca na warstwach, linia komend, pełna personifikacja ustawień (poleceń, pasków narzędzi, skrótów i aliasów), możliwość importu linii, kreskowań i stylów wymiarowania to podstawowe opcje programu. Ponadto pozwala on na tworzenie i modyfikację dokumentacji 2D i 3D, wczytywanie podkładów rastrowych (BMP, JPG, TIF i PNG), opis czcionkami TrueType lub SHX, wymiarowanie liniowe i kątowe z zapisem styli, zapis i obsługę bloków (także z atrybutami), wczytywanie aplikacji napisanych w LISP i SDS. W dokumentach 3D istnieje możliwość pracy z teksturami, światłem i tworzenia renderingów.

Nowa funkcjonalność w wersji INTERsoft-INTELLICAD 2022:

Przerywanie wymiarów obiektem, np. linią (DIMBREAK).
Wczytywanie punktów z plików CSV i TXT – import punktów (IMPOINT).
Edytor bloków. Wczytywanie bloków dynamicznych.
Odrębna funkcja dopasowania aliasów (ALIASEDIT).
Edytor tabel (TABLE, TABLEDIT, TABLESTYLE).
Manager zestawów arkuszy – Sheet Set Manager (SHEETSET).
Funkcja Poprzednia warstwa – Layer Previous (LAYERP) – cofa ostatnią zmianę lub zestaw zmian dokonanych
w ustawieniach warstw.
Funkcje Długość całkowita oraz Łączna powierzchnia – sumowanie długości (TOTALLENGTH) i sumowanie pól (TOTALAREA) elementów.
Funkcja Klonuj (ADDSELECTED).
Funkcje: ARRAYRECT, ARRAYPOLAR – rozbicie na osobne funkcje, ARRAYPATH – funkcja zadawania szyku po dowolnie wskazanej krzywej, modyfikowanego po wprowadzeniu za pomocą kształtu tej krzywej.
Przy włączonym prostopadłym punkcie przyciągania możliwość wyznaczenia w pierwszym wskazanym punkcie linii prostopadłej do stycznej okręgu, łuku kołowego, elipsy, łuku eliptycznego, splajnu lub innej linii w tym punkcie.
Okno ustawień importu plików PDF (PDFIMPORT).
Ustawianie jednostek wczytywanych obiektów AEC.
Zewnętrzna funkcja przywracania domyślnych ustawień programu oraz wykonania kopii zapasowej tych ustawień.
Funkcja włączania płynnego przejścia widoku VTOPTION (VTDURATION, VTENABLE, VTFPS).
Import map w formatach: SHP (ESRI shapefile), SDF (Autodesk) i SQLite (SQLite Spatial).
Geolokalizacja: Po wgraniu odpowiedniego słownika współrzędnych geodezyjnych funkcja umożliwia automatyczne sytuowanie w programie INTERsoft-INTELLICAD 2022 obiektów na mapach przeglądarki Bing względem ich znanych (np. pobranych z systemu GPS) współrzędnych geograficznych.

WYŚWIETLANIE GRAFIKI

Rysowanie w trybie ukrytych linii i cieniowania w czasie rzeczywistym.
Wyświetlanie kreskowania gradientami.
Niekwadratowe widoki.
Proxy w blokach i zewnętrznych odnośnikach.
Wyświetlanie ADT i obiektów Civil 3D.
Obsługa formatów DWF i DGN.

NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE PRECYZYJNE PROJEKTOWANIE:

Siatka pomocnicza, funkcje rysowania ortogonalnego, śledzenie biegunowe.
Rozbudowane rozpoznawanie punktów zaczepienia (bazowych), np. dla linii – środek, punkty końcowe oraz miejsca przecięć linii.
Funkcja napraw i sprawdź uszkodzone rysunki.
Poruszanie się po projektach, ich wizualizacja, możliwa jest dzięki wszystkim trybom zoom, regeneracji i panoramowaniu rysunku oraz dynamicznemu obrotowi obiektów 3D.

ANALOGIA Z PROGRAMEM AUTOCAD:

Linia komend i ich wywoływanie, pełna zgodność formatów plików (DWG, DWF, DWT i DXF).
Praca na warstwach.
Eksplorer analogiczny do Design Center.
Praca we współrzędnych kartezjańskich i biegunowych.
Style wymiarowania i tekstu.
Uchwyty, atrybuty, kreskowania.
Funkcje precyzyjnego rysowania i punkty zaczepienia (ESNAP), tryb rysowania (ORTO), itp.
Możliwość importu linii oraz stylów wymiarowania.
Dokowany panel właściwości.

PERSONALIZACJA PROGRAMU:

Modyfikacja menu górnego, wstążek (paneli i kart), pasków narzędzi, paska stanu poleceń i skrótów klawiszowych.
Konfiguracja ekranu roboczego: jego koloru i wielkości krzyża nitek, itp.
Zaimplementowany interpreter języka programowania LISP pozwala na wczytywanie aplikacji napisanych w tym języku.
Dodatkowo funkcje programu można rozszerzać poprzez wczytywanie nakładek SDS oraz IRX.
Opuszczane menu wspierają przemieszczane polecenia i wspierają wyświetlanie ikon.
Dokowany panel właściwości.
Eksplorator INTERsoft-INTELLICAD posiada 24-bitowe ikony, obsługa warstw wraz z obsługą multi-zaznaczania, ikony w liście oraz prostota obsługi.
Wsparcie wybierania urządzenia prosto z paska stanu.

Produkt z kategorii: programy