AUSTROTHERM
AUSTROTHERM
==
 


Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA:
Płyty ze styropianu Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER zaleca się stosować w budownictwie jako izolację termiczną:

w zestawach wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych, objętych Aprobatą Techniczną,
w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, zgodnych z wymaganiami ETAG 004,
w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (ETICS), zgodnych z wymaganiami PN-EN 13499, w których potwierdzono przydatność wyrobu o właściwościach techniczno-użytkowych, przywołanych w kodzie wyrobu Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER.

WŁAŚCIWOŚCI:
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2009
Powierzchnie płyty: 0,5 m²
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 100 kPa
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 115 kPa
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 70 kPa
Współczynnik przewodzenia ciepła lambda ≤ 0,038 W/mK
Klasa reakcji na ogień: E

DOSTĘPNE WYMIARY:
Grubość: 20 ÷ 200
Szerokość: 500
Długość: 1000
Inne wymiary na zamówienie

WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI:
proste,
zakładka,
pióro i wpust.

KOD OZNACZENIA WYROBU:
EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

Płyty styropianowe Austrotherm EPS 038 FASADA SUPER wprowadzone są do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie 3 systemu oceny zgodności, dlatego w oparciu o badania prowadzone przez ZKP oraz wstępne badania typu (ITT) przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, wystawiono dla tego wyrobu deklarację zgodności nr: 038/FS/O i 038/FS/S.

Produkt z kategorii: izolacja i docieplenie