ALSAL

ALSAL - KONSTRUKCJE ALUMINIOWE DLA BUDOWNICTWA

==
 


ALSAL

Biuro konstruktorów, zakład produkcyjny

Firma ALSAL jest jedną z najbardziej znanych firm produkujących i montujących systemowe i niesystemowe konstrukcje aluminiowe dla budownictwa. Wytwarzanie naszych elementów prowadzimy w oparciu o najnowsze technologie światowe przy zastosowaniu ekologicznie przyjaznych materiałów. Przedsiębiorstwo nasze, prowadząc stałą modernizację metod wykonastwa, wprowadzając nowe techniki rozwiązań oraz stosując systemowe procedury kontroli produkcji i montażu uzyskało w połowie 2001 roku Certyfikat ISO 9002 spełniający wymogi normy europejskiej EN ISO 9002:1994. Efektem dalszego rozwoju firmy było uzyskane w lutym 2004 roku Certyfikatu ISO 9001, spełniającego wymogi normy europejskiej EN ISO 9001:2000. Otrzymanie tego certyfikatu uwiarygodniło naszą firmę jako rzetelnego partnera wykonawczego oraz unowocześniło wewnętrzny system sterowania jakością produkcji.Ostatnio dodane:

  Produkty:
  Galeria:


                  ALSAL