BAUTECH

BAUTECH

==
 


BAUTECH

Bautech

Firma BAUTECH jest od blisko 20 lat wiodącym europejskim producentem i dostawcą najwyższej jakości materiałów i profesjonalnego sprzętu do wykonywania posadzek przemysłowych, nawierzchni komunikacyjnych i ozdobnych. Wieloletnie doświadczenie oraz ścisła współpraca z jednostkami naukowymi doprowadziły do stworzenia kompletnego całkowicie polskiego systemu, obecnie znanego pod nazwą Systemy Posadzek Przemysłowych BAUTECH.

W skład systemu wchodzą:
PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA
utwardzaczy posadzkowych (mineralnych, metalicznych, ultrametalicznych)
preparatów impregnująco-uszczelniających
polimerowych BAUMEX, polipropylenowych BAUCON i stalowych BAUMIX włókien zbrojeniowych
epoksydowych posadzek przemysłowych BAUPOX
cienkowarstwowych posadzek polimerowych BAUFLOOR
ozdobnych jastrychów polerowanych TERRAFLOOR
szlifowanych posadzek betonowych X-FLOOR
systemów wypełnień dylatacyjnych BAUFLEX
nawierzchni ozdobnych PRESSBETON
profesjonalnego sprzętu i narzędzi do wykonywania nawierzchni przemysłowych BLACK LINE

DORADZTWO TECHNICZNE
Nawierzchnie, mające spełnić wysokie wymagania, nie mogą być tworem przypadkowym, muszą być rezultatem profesjonalnego projektu. Rosnące potrzeby i oczekiwania inwestorów oraz wieloletnia praktyka przyczyniły się do opracowania specjalistycznego systemu umożliwiającego tworzenie opracowań techniczno-technologicznych opartych na danych wyjściowych obejmujących m. in.: przeznaczenie, warunki użytkowe, przewidywane obciążenia itp. Dzięki rozpatrywaniu indywidualnych wymagań i lokalnych warunków posadzki wykonywane są "na miarę".

WYKONAWSTWO
Selektywny dobór wysoko wyspecjalizowanej autoryzowanej sieci wykonawczej, sprawia, że inwestor otrzymuje gwarancję najwyższej jakości wykonanych posadzek. Stale powiększany profesjonalny potencjał wykonawczy jest w stanie sprostać rosnącemu i coraz bardziej wymagającemu rynkowi inwestycyjnemu, a rozbudowana sieć wykonawcza umożliwia szybki czas reakcji i realizacji inwestycji.

KONSULTACJE I SZKOLENIA
Bezpośredni kontakt z inwestorem, wizyty na placach budów i w betoniarniach mają na celu dopilnowanie bezwzględnego przestrzegania reżimów technologicznych, a także pomoc techniczną w rozwiązywaniu problemów w miejscu i czasie ich powstawania. Specjalistyczne szkolenia teoretyczne i praktyczne prowadzone dla firm wykonawczych zapewniają eliminację "eksperymentowania" przy wykonywaniu posadzek, co zwykle bywa kosztowne w skutkach.
Posadzki przemysłowe BAUTECH będąc nawierzchniami o najwyższych parametrach technicznych , walorach estetycznych i odporności mechanicznej znajdują szerokie zastosowanie w halach produkcyjnych, magazynach, garażach, obiektach handlowych, jak również w przemyśle ciężkim, spożywczym, farmaceutycznym i w strefach zagrożenia wybuchem.Ostatnio dodane:
  Nowości:
Beton szlifowany, beton polerowany, Technologia betonu szlifowanego i polerowanego polega na obróbce >>
 

  Produkty:
  Elementy CAD:


                  BAUTECH