BAUDER
BAUDER POLSKA
==
 


Bauder PIR FA

Przeznaczenie - szybki montaż na wielkopowierzchniowych obiektach przemysłowych
Opis - płyty do termoizolacji dachów płaskich z obustronną powłoką aluminiową
Wykonanie - płaskie płyty z frezem
Rozmiar płyt - 2400 x 1200 mm
(powierzchnia krycia: 2385 x 1185 mm)
Reakcja na ogień - klasa E wg DIN EN 13501-1
B2 wg DIN 4102-1
Wytrzymałość na ściskanie - ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
Grupa przewodności cieplnej (D) - 0,024
Grupa przewodności cieplnej (EU) - 0,023
Indeks PIR - >250
Typ zastosowania - DAA dh; DEO dh

Produkt z kategorii: dach / podkategorii: termoizolacja