BAUDER
BAUDER POLSKA
==
  • konto archiwalne
  • Branża:
    DACH
 


Bauder PIR MF.

Przeznaczenie - płyty do termoizolacji dachów o różnych powierzchniach
Opis - płyty ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronnymi powłokami z włókniny mineralnej
Rodzaj krawędzi - płyty płaskie bez frezu (M)
płyty płaskie z frezem (MF)
Wymiary płyt - 1200 x 600 mm
(powierzchnia krycia: 1185 x 585 mm)
Reakcja na ogień - klasa E wg DIN EN 13501-1
B2 wg DIN 4102-1
Wytrzymałość na ściskanie - ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
Grupa przewodności cieplnej (D) - 0,030 (<80 mm)
0,028 (≥80 mm)
Grupa przewodności cieplnej (EU) - 0,028 (<80 mm)
0,027 (80 mm – <120 mm)
0,026 (≥120 mm)
Indeks PIR - >250
Typ zastosowania - DAA dh; DEO dh

Produkt z kategorii: dach / podkategorii: termoizolacja