BAUDER
BAUDER POLSKA
==
 


Bauder PIR T

Przeznaczenie - termoizolacja z wyrobionym spadkiem dachów płaskich
Opis - płyty do termoizolacji dachów płaskich bez warstw kryjących
Rodzaj płyty - płyty spadkowe
(dostępne również płyty płaskie)
Wymiary - 1200 x 800 mm
spadek na górnej powierzchni
Reakcja na ogień - klasa E wg DIN EN 13501-1
B2 wg DIN 4102-1
Wytrzymałość na ściskanie - ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2)
Grupa przewodności cieplnej (D) - 0,030
Grupa przewodności cieplnej (EU) - 0,030
Indeks PIR - >250
Typ zastosowania - DAA dh; DEO dh

Produkt z kategorii: dach / podkategorii: termoizolacja