Zaprawy do spoinowania Nanofug

PCI Nanofug®
Uniwersalna zaprawa elastyczna do spoinowania wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych oraz wszystkich szerokości spoin

Opakowanie: 2 kg, 4 kg, 15 kg

Zużycie: ok.
1. płytki 20 x 30 cm: 230 g/m2; płytki 20 x 20 cm:
300 g/m2(spoina 3 mm szeroka, 6 mm głęboka)
2. mozaika średnioformatowa 5 x 5 cm: 700 g/m2
(spoina 2 mm szeroka, 6 mm głęboka)
3. płytki łupane 24 x 11,5 cm: ok. 1 500 g/m2
(spoina 8 mm szeroka, 10 mm głęboka)


Właściwości produktu:

- do wszystkich rodzajów okładzin ceramicznych: płytki fajansowe, płytki kamionkowe, płytki łupane, płytki z kamionki szlachetnej, mozaika porcelanowa, mozaika szklana, płytki ceglane oraz cotto;
- do wszystkich szerokości spoin: do spoinowania spoin wąskich, jak np. w okładzinach mozaikowych, aż po szerokie spoiny między płytkami z klinkieru łupanego;
- powierzchnia trudnobrudząca i hydrofobowa, dzięki minimalnej absorpcji wody;
- w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach, pod natryskami, na balkonach, tarasach, do fasad. W obiektach publicznych i przemysłowych narażonych na silne obciążenie wodą, np. w pomieszczeniach z natryskami, saunach, toaletach. W obiektach handlowych i wystawienniczych;
- na jastrychach z ogrzewaniem, jastrychach suchych, betonowych elementach prefabrykowanych, płytach gipsowo-kartonowych, dylach gipsowych, płytach wiórowych, posadzkach drewnianych oraz w obiektach narażonych na duże wahania temperatury;
- zakres stosowania: wewnątrz, na zewnątrz, posadzki, ściany.

Produkt z kategorii: chemia budowlana