FPUH KOBEX
FPUH KOBEX
==
 


Projekty konstrukcji stalowych

Firma KOBEX zajmuje się projektowaniem oraz montażem konstrukcji stalowych służących do budowania hal magazynowych, produkcyjnych, przemysłowych oraz rolniczych. Konstrukcje stalowe zaprojektowane są zgodnie z wymaganymi normami PN-EN 1990 i PN-EN 1991 oraz obowiązującymi eurokodami. Należy pamiętać, że do przygotowania projektu fundamentów, niezbędne są wyniki badań geotechnicznych.

Projekt budowalny, przygotowany przez inżynierów KOBEX zawiera:

szczegółowy opis techniczny,
zestawienie obliczeń statystycznych,
komplet rysunków konstrukcyjnych hali oraz projekt fundamentów,
uprawnienia zawodowe inżyniera projektującego,
certyfikat członkostwa w izbie inżynierów budownictwa.
Projekt konstrukcyjny zostaje podpisany przez odpowiedzialne za niego osoby: inżyniera projektanta oraz sprawdzającego. Projekt oddawany jest w wersji papierowej oraz elektronicznej (pliki w formatach .pdf oraz .dwg).

Konstrukcje stalowe wykonywane są z zachowaniem wszelkich norm oraz zasad bezpieczeństwa. Projekty uwzględniają normatywne obciążenia śniegiem oraz oddziaływanie niekorzystnych warunków klimatycznych takich jak wiatr.

Oferowany projekt konstrukcji stalowej to główna część Projektu Budowlanego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w dziedzinie budownictwa i projektowania konstrukcji stalowych. Służymy Państwu eksperckim doradztwem oraz sporządzeniem gotowego projektu budowalnego. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą konstrukcji stalowych.

Produkt z kategorii: elementy stalowe / podkategorii: konstrukcje