FERMACELL
FERMACELL Systemy suchej zabudowy
==
 


Płyta Fermacell Powerpanel HD | Płyty cementowo włóknowe

Trwała i skuteczna ochrona przed czynnikami atmosferycznymi
Bezpośrednie nakładanie systemu tynków
Ekologiczne i nieszkodliwe dla zdrowiaInformacje techniczne - Płyt FERMACELL Powerpanel HD
Charakterystyka systemu
Właściwości płyty
Płyty FERMACELL Powerpanel HD są płytami cementowo-włóknowymi, usztywnione włóknem szklanym o strukturze warstwowej, z lekkim dodatkiem mineralnym w formie granulatu z lekkiego kruszywa ceramicznego (w warstwie środkowej) oraz z pianką szklaną pochodzącą z recyklingu w obu warstwach zewnętrznych.

Wiatroizolacja
Tynk zewnętrzny należy nakładać bezpośrednio na powierzchnię płyty. Nie jest już potrzebne montowanie izolacyjnego systemu cieplnego. W fazie budowy nieotynkowana płyta zapewnia tymczasową wiatroizolację w okresie do 6 miesięcy.

Funkcje statyczne
Płyty budowlane FERMACELL Powerpanel HD spełniają w przypadku ścian nośnych i usztywniających funkcję statyczną. Działanie konstrukcyjne tych płyt wykorzystujemy w przypadku zastosowania ich jako zewnętrznego poszycia ścian. Są stosowane jako poszycie nośne i usztywniające, służą do wiatroizolacji oraz do pionowego przenoszeniu obciążenia. Płyty gipsowo- włóknowe FERMACELL, które statyczne podwyższają wartość dozwolonego obciążenia modułów ściennych.

Ochrona przeciwpożarowa
Dzięki składnikom mineralnym płyta budowlana FERMACELL Powerpanel HD nie zawiera żadnych materiałów łatwopalnych. Płyty zostały zaklasyfikowane jako niepalne do klasy reakcji na ogień A1 zgodnie z DIN i zgodnie z PN.

Izolacja cieplna
Próby MPA Braunschweig potwierdziły wspaniale właściwości izolacyjne płyty budowlanej FERMACELL Powerpanel HD. Odpowiedni dokument dotyczący przeprowadzonych prób jest do dyspozycji na życzenie.<

Funkcje statyczne
Płyty FERMACELL Powerpanel HD spełniają w przypadku ścian nośnych i usztywniających funkcję statyczną. Są stosowane jako statycznie nośne i usztywniające poszycie na zewnętrznych modułach budowlanych i służą do ochrony przed wiatrem oraz do pionowego przenoszenia obciążenia. Jako zewnętrzne poszycie modułów ściennych można stosować płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL, które statycznie zwiększają wartość dozwolonego obciążenia paneli ściennych. W ogólnie obowiązującej aprobacie organu dozoru budowlanego nr Z-9.1- 510 znajdują się wartości dozwolonego obciążenia FH oraz uproszczona wersja dokumentu uznającego wiatroizolację płyt budowlanych FERMACELL HD. Oprócz tego znajduje się tam opis dozwolonego trwałego systemu wiatroizolacji oraz rodzaje systemów tynkowych. Różne warianty umożliwiają wybór różnorodnych elewacji.
Informacje techniczne
Płyta FERMACELL Powerpanel HD, która posiada zezwolenie organu budowlanego Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie, łączy następujące funkcje w poszyciu zewnętrznej konstrukcji suchej zabudowy:

Funkcja statyczna - poszycie nośne i usztywniające
Trwała i skuteczna ochrona przed czynnikami atmosferycznymi, bezpośrednie nakładanie systemu tynków

Ekologicznie neutralne i niezagrażające zdrowiu człowieka
Ekologiczna neutralność i bezpieczeństwo dla zdrowia człowieka płyty budowlanej FERMACELL Powerpanel HD jest udokumentowana atestem Instytutu Biologii Budowlanej w Rosenheim (IBR). Płyty składają się z czystego materiału mineralnego, który może być ponownie wykorzystywany. Poprzez proces recyklingu możliwe jest ponowne wykorzystanie materiału do procesu produkcyjnego jako dodatek. Jeśli urządzenia do recyklingu nie są do dyspozycji, odpad likwiduje się jako normalny odpad budowlany.

System wiatroizolacji
Połączenia płyt w przypadku drewnianych paneli usztywnia się za pomocą taśmy wzmacniającej FERMACELL Powerpanel HD. Następnie nakłada się klej usztywniający FERMACELL Powerpanel HD przez taśmę wzmacniającą na elementy mocujące. Po dokończeniu tych prac płyta zapewnia tymczasową izolacje przed wiatrem. Na całą powierzchnię płyt nakłada się lekką zaprawę FERMACELL Powerpanel HD o grubości około 5-6 mm. W zaprawie należy zatopiś siatke wzmacniającą FERMACELL Powerpanel HD. Utworzony w ten sposób system spełnia funkcję trwalej i skutecznej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. Zewnętrzna warstwę fasady tworzy tynk lub farba. Należy założyć, że materiał będzie dobrze tolerował lekką zaprawę FERMACELL Powerpanel HD.

Nośność, obciążenie
Funkcje statyczne
Płyty FERMACELL Powerpanel HD można stosować jako poszycie nośne lub usztywniające w przypadku zewnętrznych ścian nośnych w suchym budownictwie. W przypadku jednostronnego poszycia zewnętrznej strony modułu ściennego płyta przejmuje funkcję statyczną. Jeśli ściana ma nieść większe obciążenie, poleca się poszycie z obu stron, wewnątrz budynku można zastosować płytę gipsowo- włóknową FERMACELL (d ≥ 12,5 mm). Dla tych możliwości zastosowania istnieje do dyspozycji odpowiednie ogólne zezwolenie budowlane od Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie. Zezwolenie to (nr zezwolenia: Z-9.1-510) można na życzenie uzyskać bezpośrednio w naszym biurze.

Produkt z kategorii: systemy suchej zabudowy