Hofmann Natursteinwerke
Hofmann Natursteinwerke Polen GmbH
==
 


Piaskowiec Pustynna Czerwień

Opis skały

Skała osadowa. Piaskowiec o strukturze średnio i drobno-ziarnistej i spoiwie krzemionkowo - żelazisto ilastym. Barwa czerwona z odcieniem brunatnym. Łupliwość dobra, przełam równy. Skała bardzo jednorodna.

Techniczne własności skały

Piaskowiec spełnia wymagania obowiązujących europejskich norm.
Jest skałą ciężką o małej nasiąkliwości, dobrej wytrzymałości na ściskanie i całkowitej mrozoodporności.
W pełni odpowiada warunkom stawianym dla materiału kamiennego na elementy płytowe elewacyjne oraz elementy budowlane w obiektach inżynierskich lądowych i wodnych.

Zastosowanie

Pełny zakres: wykładziny zewnętrzne i wewnętrzne, poziome i pionowe w budownictwie powszechnym, nawierzchnie placów i ciągów pieszych w formie płyt i bruku oraz jako materiał konstrukcyjny w budownictwie inżynieryjnym, również na pomniki i inne elementy małej architektury.

Hydrofobizacja

Ze względu na techniczne własności skały nie wymagana dodatkowej impregnacji.

Dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania

Piaskowiec spełnia wymogi zawarte w przepisach o obrocie wyrobami budowlanymi oraz spełnia warunki obowiązujących europejskich norm budowlanych. Producent deklaruje zgodność wyrobu z dokumentami odniesienia tj. europejskimi normami i wystawia deklarację zgodności.

Technologia montażu okładzin

Zaleca się suchy montaż płyt okładzinowych z zastosowaniem odpowiedniego systemu kotwienia.

Produkt z kategorii: elewacje i fasady