Zestaw solarny 5 KSR10-400 | Zestawy solarne z kolektorami próżniowymi

Zestaw solarny HEWALEX 5 KSR10-400 przeznaczony jest do podgrzewania wody użytkowej dla potrzeb 4-6 osobowej rodziny przy optymalnym ustawieniu kolektorów słonecznych. Do podstawowych elementów zestawu należy 5 kolektorów próżniowych typu KSR10 o łącznej powierzchni apertury (czynnej) 5,1 m2 oraz 2-wężownicowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 400 litrów.


Produkt z kategorii: kolektory słoneczne / podkategorii: zestawy solarne