Kessel
Kessel
==
 


Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump | bloki CAD | obiekty BIM

EasyClean PV+S Auto Mix & Pump to wersja z programowanym sterowaniem urządzenia do opróżnienia i płukania oraz sprawdzonym systemem „Schredder-Mix“ do homogenizacji materiału odseparowanego. Wykonanie odpowiada wymaganiom normy PN EN 1825 i DIN 4040-100.

Symbol PV +S oznacza separatory tłuszczu KESSEL z programowanym sterowaniem urządzenia do opróżnienia i płukania oraz sprawdzonym systemem „Schredder-Mix“ do homogenizacji materiału odseparowanego. Wykonanie odpowiada wymaganiom normy PN EN 1825 i DIN 4040-100.

Opróżnianie separatora odbywa się przy zamkniętych pokrywach zbiornika; materiał odseparowany jest tłoczony za pomocą pompy przez zainstalowane na stałe przewody do wozu asenizacyjnego. W ten sposób nie powstają przy opróżnianiu emisje nieprzyjemnych zapachów. W celu wypłukania urządzenia można użyć zimnej świeżej wody. Wszystkie kroki mające na celu opróżnianie wykonywane są automatycznie za pomocą programu.

Zalety produktu
– Programowane sterowanie urządzenia do opróżniania i napełniania
– Centralne sterowanie systemem Schredder-Mix i urządzeniem do napełniania
– Opróżnianie i czyszczenie bez emisji nieprzyjemnych zapachów
– Kompaktowa budowa - urządzenie idealne do późniejszej zabudowy
– Samouszczelniające się króćce odpływu i dopływu
– Łatwa konserwacja i inspekcja
– Niskie zużycie wody przy czyszczeniu i napełnianiu

Informacje dodatkowe
– Idealne rozwiązanie do stosowania tam, gdzie rozprzestrzenianie się nieprzyjemnych zapachów podczas opróżniania jest niedopuszczalne lub niepożądane.
– Urządzenia PV+S Auto Mix & Pump mogą być wyposażone w zdalne sterowanie; w wyniku czego osoba wykonująca opróżnianie nie musi wchodzić do budynku i sama może wybrać czas opróżniania – również poza godzinami pracy firmy.
– System „E+S” umożliwia mieszanie i rozdrabnianie a także całkowite czyszczenie i opróżnianie separatora.

Do pobrania (przy czym wersje .02 z urządzeniem do pomiaru warstwy tłuszczu „SonicControl” są uwzględniane w obiektach BIM)
93002.01/PVS - wielkość znamionowa N2
93002.02/PVS - wielkość znamionowa N2
93003.01/PVS - wielkość znamionowa N3
93003.02/PVS - wielkość znamionowa N3
93004.01/PVS - wielkość znamionowa N4
93004.02/PVS - wielkość znamionowa N4
93007.01/PVS - wielkość znamionowa N7
93007.02/PVS - wielkość znamionowa N7
93010.01/PVS - wielkość znamionowa N10
93010.02/PVS - wielkość znamionowa N10

Separator tłuszczu EasyClean PV+S Auto Mix & Pump do pobrania bloki CAD | obiekty BIM

Ups!
Nie jesteś zalogowany.

Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.

x

Pliki CAD | BIM:
FILTRUJ:   rfa   dwg 3D   dwg 2D   wszystkie

Pliki PDF    Produkt z kategorii: systemy odwadniania