Leca
Leca Polska
==
 


Leca® KERAMZYT budowlany L | Gruboziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne

Opis produktu

Leca® KERAMZYT to porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C.
Najważniejsze właściwości produktu

produkowany z naturalnego surowca
lekki
termoizolacyjny
niepalny
mrozoodporny

Zastosowanie produktu

Leca® KERAMZYT budowlany L należy stosować do lekkich betonów, izolacji i wypełnień na zewnątrz i w gruncie, wszędzie tam gdzie grubość warstwy keramzytu nie będzie mniejsza niż 8 cm, a w szczególności do:

drenaży
zasypek izolacyjnych rurociągów i zbiorników, drenów francuskich, wypełnień w gruncie itp.
wytwarzania betonów lekkich
ogrodnictwa
pływających pokryw na zbiornikach z gnojowicą

Uwaga: do izolacji podłóg na gruncie należy stosować Leca® KERAMZYT impregnowany natomiast do izolacji i wypełnień wewnątrz budynku suchy Leca® KERAMZYT izolacyjny.

Dane techniczne produktu

Wyrób zgodny z: EN 13055-1
Aprobata techniczna ITP: AT/18-2010-0050-01
Atest PZH: HK/B/0390/01/2017
Frakcja: 10-20 mm
Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 246-333 kg/m3 (średnio ok. 290 kg/m3
Odporność na miażdżenie: 0,75 N/mm2
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = ok. 0,100 W/mK*
Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)

* λ ok. 0,160 W/mK dla keramzytu ułożonego w wilgotnym gruncie

Opakowania

big-bag 2,0 m3, paleta 1 big-bag (ok. 605 kg)
kruszywo luzem dostarczane samochodami samowyładowczymi o ładowności do 75 m3

Rozładunek palet wózkiem widłowym lub dźwigiem.

Magazynowanie i transport

Keramzyt w big-bagach może być przechowany na zewnątrz przez okres do 6 m-cy. Dłuższy okres przechowywania big-bagów w nasłonecznionym miejscu może obniżyć wytrzymałość opakowania. Keramzyt luzem należy składować na płaskim terenie zabezpieczając go przed możliwością przemieszczania przez spływające wody opadowe.
Środki bezpieczeństwa

Przy układaniu keramzytu może powstawać niewielkie zapylenie. Zalecane jest stosowanie środków ochronnych na oczy i drogi oddechowe. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Drenaż

Ściany i dno wykopu wokół budynku wyłożyć geowłókniną pozostawiając zapas pozwalający na przykrycie wypełnienia od góry. Na dnie wysypać ok. 10 cm warstwę keramzytu, ułożyć rurę drenarską i zasypać wykop keramzytem, zagęszczając go warstwami o gr. ok. 30-50 cm. Keramzyt przykryć pozostawioną geowłókniną. Wokół budynku wykonać opaskę betonową nieco szerszą niż szerokość wypełnienia keramzytowego.

Izolacje instalacji w gruncie

W przypadku izolacji rur instalacyjnych, zbiorników w gruncie lub w kanałach rurowych grubość warstwy izolacyjnej wykonanej z keramzytu może być 2-4 krotnie mniejsza niż zasypki z piasku lub innego gruntu. Dla keramzytu w gruncie poddanego działaniu wód opadowych λ ≤ 0,16 W/mK. Wypełnienia izolacyjne z keramzytu powinno się od góry zabezpieczać folią lub innym materiałem ograniczającym bezpośrednie zamakanie kruszywa.

Lekkie betony

Leca® KERAMZYT budowlany L stosowany jako kruszywo do betonów lekkich, pozwala na wykonanie betonów jamistych o wysokich właściwościach izolacyjnych. Przykładowa receptura na wykonanie 1 m3 betonu jamistego o gęstości ok. 538 kg/m3, wytrzymałości 1,6 MPa i λ = 0,16 W/mK:

Leca® KERAMZYT budowlany L: 1,12 m3
Cement CEM I 32,5: 190 kg
Woda: 98 l

Wykonując lekki należy najpierw keramzyt zamoczyć w połowie ilości wody zarobowej i dopiero po ok. 5-10 minutach dodać cement i pozostałą ilość wody. Keramzytobeton należy pielęgnować tak jak inne betony mając na uwadze to, że keramzytobetony wysychają szybciej stąd konieczne jest częstsze polewanie betonu wodą.

Przykładowe receptury znajdują się na www.leca.pl w zakładce rozwiązania.

Pokrywy pływające

Keramzyt wysypany jako 15 cm +/- 5 cm warstwa bezpośrednio na zbiorniku lub lagunie z gnojówką lub gnojowicą ogranicza emisję amoniaku i stanowi skuteczne zabezpieczenie tego typu zbiorników. Rozwiązanie to posiada aprobatę ITP.

Ważna informacja

Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

Ups!
Nie jesteś zalogowany.

Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.

x

Pliki CAD | BIM:

    Pliki PDF    Produkt z kategorii: materiały budowlane / podkategorii: keramzyt