Leca
Leca Polska
==
 


Leca® KERAMZYT 0-4 R (0-5 RC) | Drobnoziarniste, lekkie kruszywo ceramiczne

Opis produktu

Leca® KERAMZYT to porowate, lekkie i wytrzymałe kruszywo ceramiczne, powstałe przez wypalenie wysokoilastej gliny pęczniejącej w piecach obrotowych, w temperaturze ok. 1150°C.

Najważniejsze właściwości produktu

produkowany z naturalnego surowca
lekki
termoizolacyjny
niepalny

Zastosowanie produktu

lekkie betony konstrukcyjne i izolacyjne
elementy keramzytobetonowe


Dane techniczne produktu

Wyrób zgodny z: EN 13055-1
Atest PZH: HK/B/0390/01/2017
Frakcja: 0-4 mm
Rodzaj ziarna: okrągłe
Gęstość nasypowa w stanie luźnym: 433-587 kg/m3 (średnio ok. 510 kg/m3)
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ = ok. 0,120 W/mK*
Reakcja na ogień: klasa A1 (niepalny)

* Dla kruszywa suchego

Opakowania

kruszywo luzem dostarczane samochodami samowyładowczymi (najczęściej ok. 45 m3 na samochód)

W czasie transportu kruszywo na skrzyni ładunkowej może ulec zagęszczeniu nawet o 10%. Stopień zagęszczenia uzależniony jest od odległości i stanu dróg. Dlatego zgodność obojętności dostarczanego materiału z danymi w dokumentach przewozowych powinna być sprawdzana dopiero po jego wysypaniu do boksu lub na hałdę.

Magazynowanie i transport

Kruszywo może być składowane w silosach i na składowiskach otwartych. Z uwagi na specyfikę „pływającego” lekkiego kruszywa, składowiska powinny znajdować się na płaskim utwardzonym terenie (wybetonowane podłoże), ograniczone zabezpieczeniami uniemożliwiającymi przemieszczanie kruszywa przez wody opadowe.

Środki bezpieczeństwa

Przy wysypywaniu keramzytu do mieszalników może nastąpić niewielkie zapylenie. Wskazane jest stosowanie podstawowych środków ochrony osobistej. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

wykonanie
Lekkie betony

Należy je wykonywać wg. indywidualnych receptur dostosowanych do wymagań, jakie stawia się wyrobom i możliwościom sprzętowo-produkcyjnym zakładu. Wykonując jakąkolwiek mieszankę należy każdorazowo uwzględniać wilgotność kruszywa. W przypadku gdy jest ono suche, na kilka minut przed dodaniem cementu należy je zamoczyć zalewając częścią wody zarobowej w betonomieszarce.

Ważna informacja

Przy większości zastosowań układany keramzyt ulega zagęszczeniu 0-10%. Dlatego przy zakupie wskazane jest uwzględnienie kilku procentowego zapasu kruszywa.

Ups!
Nie jesteś zalogowany.

Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.

x

Pliki CAD | BIM:

    Pliki PDF    Produkt z kategorii: materiały budowlane / podkategorii: keramzyt