PAROC
PAROC POLSKA
==
 


Paroc: Najbardziej zrównoważona energia to energia zaoszczędzona


(04-01-2023)

Odpowiednie ocieplenie budynków pozwoliłoby znacznie zmniejszyć ilość energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia oraz ograniczyć emisje CO2. Pomogłoby to Unii Europejskiej osiągnąć cel neutralności klimatycznej do 2050 r.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju: https://www.paroc.pl/odpowiedzialnosc

#paroc #sustainability #stonewool