POLBRUK
POLBRUK S.A.
==
 


Krawężnik niski

Krawężniki wyposażone są w wypusty na ściankach bocznych, umożliwiające zachowanie odpowiedniej odległości w czasie układania. Spoiny między krawężnikami należy uzupełnić elastycznymi masami syntetycznymi lub pozostawić bez wypełnienia. Nie należy spoinować krawężników betonem. Następuje wtedy przenoszenie obciążeń pomiędzy krawężnikami co prowadzi do powstania spękań na powierzchni krawężnika. Spoiny betonowe powodują również niemożliwe do usunięcia zabrudzenia na powierzchni krawężnika. Pozostałe warunki techniczne ustawiania krawężników należy realizować w oparciu o normę: "BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru."

Krawężniki drogowe lekkie i ciężkie produkowane są w technologii jednowarstwowej z dodatkiem łamanych kruszyw: granitu i bazaltu.
Krawężnik drogowy - typowy element drogowy stosowany do wykończenia i zabezpieczenia powierzchni ułożonej z kostki brukowej. Krawężniki stanowią zwieńczenie nawierzchni wykonanej z kostki i pomagają wytyczyć linie ściekowe. Dzięki temu, że jest produkowany w kilku rozmiarach można go dopasować do wysokości i rodzaju różnych nawierzchni.

Ups!
Nie jesteś zalogowany.

Nie szkodzi!
Możesz za każdym razem zamknąć okno z komunikatem.

x

Pliki CAD | BIM:
FILTRUJ:   wszystkie

Pliki PDF    Produkt z kategorii: elementy małej architektury / podkategorii: krawężniki drogowe proste