PRODUKTY - POLBRUK / str.8POLBRUK
POLBRUK S.A.
==
 


Kategorie:

Wyników: 144
elementy małej architektury
Producent / Importer: POLBRUK S.A.
Kategoria: elementy małej architektury

Płyty ściekowe typu korytkowego stosowane są do konstruowania ścieków drogowych i skarpowych, umacniania dna rowów oraz odwadniania placów. Płyty ściekowe typu trójkątnego stosowane są ...
elementy małej architektury
Producent / Importer: POLBRUK S.A.
Kategoria: elementy małej architektury

Płyty ściekowe typu korytkowego stosowane są do konstruowania ścieków drogowych i skarpowych, umacniania dna rowów oraz odwadniania placów. Płyty ściekowe typu trójkątnego stosowane są ...
elementy małej architektury
Producent / Importer: POLBRUK S.A.
Kategoria: elementy małej architektury

Płyty ściekowe typu korytkowego stosowane są do konstruowania ścieków drogowych i skarpowych, umacniania dna rowów oraz odwadniania placów. Płyty ściekowe typu trójkątnego stosowane są ...
elementy małej architektury
Producent / Importer: POLBRUK S.A.
Kategoria: elementy małej architektury

Palisada RING - to element małej architektury, stosowany do wykończenia półkolistych schodków, opasek wokół drzew, zieleńców. Stosowana również do podtrzymania skarp i nasypów. Palisada ...