RAPMET
RAPMET Zakład Wyrobów Metalowych
==
 


Pochylnie dla niepełnosprawnych

Pochylnie dla niepełnosprawnych wykonane są jako konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Zastosowanie krat pomostowych na wypełnienie pochylni jest w praktyce bardzo korzystne, gdyż taka nawierzchnia zapewnia antypoślizgowość niezależnie od warunków atmosferycznych.

Pochylnie spełniają wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ? przepisy dotyczące dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych. Główne wytyczne: antypoślizgowa powierzchnia, minimalna szerokość pochylni 120 cm, maksymalna długość jednego biegu 900 cm, minimalna szerokość spocznika pomiędzy pochylnią a wejściem to 150 cm, spoczniki pomiędzy pochylniami powinny mieć minimum 140 cm, na całym obwodzie pochylni i spoczników potrzebny jest próg o wysokości 5?7 cm, kąt nachylenia ? w zależności od różnicy poziomów powinien się zawierać w przedziale od 6% do 15%, poręcze powinny znajdować się na wysokości 700 cm i 900 cm, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach 1,0 ÷ 1,1 m.

Produkt z kategorii: elementy stalowe