Robelit
Robelit
==
 


DOŚWIETLA DO BLACH TRAPEZOWYCH

Płyty trapezowe z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym stanowią odzwierciedlenie najpopularniejszych kształtów płyt, wykonanych z blachy i powszechnie wykorzystywanych w pokryciach dachowych. Zakres temperatur użytkowych płyt poliestrowych od -40°C do +120°C umożliwia stosowanie ich w połączeniu z blachami, gdzie na skutek wysokich temperatur w lecie inne tworzywa mogą ulegać deformacji.

Zastosowanie:

- Jako przejrzyste elementy dachu - świetliki,
- Przejrzyste osłony ścienne,

Zalety i właściwości:
- Zakres temperatur użytkowych od –40°C do +120°C,
- Przepuszczalność światła: bezbarwne 82%, nieprzejrzyste 56% (wartości z tolerancją ± 5% w odniesieniu do norm UNI EN 1013-1).
- Wytrzymałość na działanie czynników chemicznych: płyty poliestrowe nie ulegają zmianom wskutek działania czynników chemicznych, w roztworach o podanym poniżej stężeniu i przy temperaturze próby zawartej w przedziale od 30° do 50°C: kwas octowy 5%, kwas chlorowodorowy 10%, kwas azotowy 10%, kwas siarkowy 30%, benzol 30%, alkohol etylowy 95%.
- Tabele dopuszczalnych obciążeń udostępniane przez biuro ROBELIT.
- Współczynnik przewodzenia ciepła: l 0,22 W/mK (ASTM C 177)
- Twardość Barcola: 55 ± 60 (ASTM D 2583
- Rozszerzalność cieplna liniowa: 2,7x10-5 (m/m°C) (ASTM D696)
- Moduł elastyczności przy zginaniu: 6-7 GPa (ASTM D790)
- Ciężar właściwy: 1,4 kg/dm3

Produkt z kategorii: tworzywa sztuczne